PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

malgorzata.kapica@kpk.gov.pl

Europejski Klaster ds. Katalizy (European Cluster on Catalysis) spotyka się w dniu 24 stycznia 2018 r. w Brukseli. Tematem spotkania jest rola ECC i wyzwania w nowym 9. Programie Ramowym.

Liczba miejsc jest ograniczona, a osoby, które chciałyby wziąć udział, powinny przesłać  e-mail do prof. Silvii Gross (silvia.gross@unipd.it). Potwierdzenie zostanie wysłane również e-mailem w odpowiednim czasie przed spotkaniem.

Agenda spotkania:

DRAFT European Cluster on Catalysis_Agenda 24012018

W dniach 12-13 września 2017 r. w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie miały miejsce dwa wydarzenia w obszarze NMBP. Wzięła w nich udział Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, kierownik jednostki Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie. Polska była pierwszym krajem unijnym, w którym przedstawiciel KE dzielił się informacjami o przyszłym programie pracy w tym obszarze.

Organizatorem obu spotkań był zespół NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia) Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej i gospodarze IPPT PAN.

12 września 2017 r. w Auli im. Wacława Olszaka, odbył się Krajowy Dzień Informacyjny NMBP, poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych  3 lat. Szczególny nacisk  położono na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy H2020 na lata 2018-2020 (obecnie na etapie finalizacji).

13 września 2017 r. w Sali Rady Naukowej im. I. Maleckiego odbyły się warsztaty „Otwarte Huby Innowacji  – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”.

Celem spotkania było pokazanie idei hubów („Test Beds”)  jako ekosystemów skupiających dostawców technologii, ich klientów (przede wszystkim MŚP), jak również instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.

Biorąc pod uwagę profil wydarzenia,  zaproszenie skierowane było głównie do istniejących bądź tworzonych centrów technologicznych, ich potencjalnych klientów oraz instytucji wspierających badania i innowacje.

Po warsztatach P. Hélène Chraye odwiedziła trzy laboratoria w IPPT PAN.

Krótka relacja z tej wizyty na stronie :

http://www.ippt.pan.pl/strona-glowna/72-aktualnosci/ippt-info/1090-wizyta-h-chraye-eu-iippt-pan.html

Nasz gość miał również okazje zwiedzić Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Zespół NMBP dziękuje Gospodarzom za zorganizowanie tych wizyt, Prezenterom za ich wkład w wydarzenia, a Uczestnikom za udział i zainteresowanie.

Już w przyszłym tygodniu będzie możliwość zapoznania się z tematyką  najnowszych konkursów na lata 2018-2020 w ramach obszaru obejmującego Nanotechnologię, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania oraz biotechnologię (NMBP).

Wspierane jest opracowanie i wdrożenie nowych zastosowań nanotechnologii i technologii materiałowych w sektorach o największym oddziaływaniu społecznym, takich jak zdrowie, energia, transport i środowisko, a także wykorzystywanie wielosektorowego potencjału nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla podniesienia konkurencyjności i wzmacniania zrównoważonego wzrostu.

Serdecznie zapraszamy:

 

 

Te nowe inicjatywy w założeniach mają budować ekosystem generujący innowacje materiałowe w obszarach swojego działania. Ich jądrem mają być europejskie konsorcja oferujące usługi dostępu do zaawansowanej infrastruktury oraz wiedzy eksperckiej firmom, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Komisja oczekuje, że utworzone huby po okresie inkubacji wspieranej z programu Horyzont 2020 uzyskają trwałość, dlatego istotne jest ustanowienie tych struktur zgodnie z krajowymi i regionalnymi politykami innowacyjnymi.

W spotkaniu oczekujemy udziału  instytucji  oraz firm posiadających nowoczesne infrastruktury badawcze oraz zaplecze eksperckie, które mogłyby być wykorzystywane do działania hubów; naturalnymi kandydatami wydają się być konsorcja i instytucje, które zbudowały infrastruktury dla badań materiałowych w ramach funduszy strukturalnych.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy osoby, które zapisały się na to wydarzenie – a nie będą mogły do nas dotrzeć – o poinformowanie organizatorów:

małgorzata.kapica@kpk.gov.pl

jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Zespół NMBP

Do 13 czerwca 2017 r. można składać wnioski w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Nazwa konkursu:

M-ERA.NET Call 2017

Tematy konkursu:

Graphene JTC areas – Applied research and innovation

 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Multifunctional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing

Wnioskodawcy:

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych: 14 marca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 13 czerwca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 9 listopada 2017 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (otwarcie naboru wkrótce).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Pierwszy kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskich partnerów projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Kontakt w NCBR:

Katarzyna Samsel

tel.: + 48 22 39 07 156

tel. kom.:+48 515 061 556

e-mail: katarzyna.samsel@ncbr.gov.pl

Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-06-12

Workshop Invitation:

„From Advanced Materials Research to Innovation and Growth”

The Directorate-General for Research and Innovation of the European Commission is organising a workshop: From Advanced Materials Research to Innovation and Growth.

The Workshop will take place in Brussels on 22nd March 2017 from 10.00h until 15.00h –
Covent Garden Building, room 183/5, Place Rogier 16, B-1210 Brussels

The workshop will bring together venture capital and private equity investment specialists and research policy makers and is intended to provide an inside in technology-driven investment strategies and future market opportunities for value-added and value-adding materials and to set out the various technical and economic scenarios linked to their potential development and use. There will be time for networking and discussion of current objectives and strategies, as for giving recommendations for possible future research policies in this area.
The European Commission published in this respect a while ago a study which will be a basis for the workshop.

Would you like to participate?

There is no registration fee. However, in view of the limited number of available places, we ask for expressions of interest to participate in the workshop to be sent to gigel-marian.stanusi@ec.europa.eu.
Participants will receive confirmation.

A workshop report will be published.
Workshop Agenda
‚From Advanced Materials Research to Innovation and Growth’
22nd March 2017, Covent Garden Building, room 5/183, Place Rogier 16, B-1210 Bruxelles

9.30 – 10.00
Registration and Coffee
Speaker / Organisation
Title

10.00 – 10.15
Helge Wessel
Hélène Chraye
European Commission
Welcome to workshop

10.15 – 11.00
Bart Romanow
Oxford Research AS
Introduction
‚Technology and market perspective for future Value Added Materials’

11.00 – 11.45
Jens Petter Falck
Associate Professor, Oslo University, Centre for Entrepreneurship
Building successful technology companies on the foundation of cutting-edge material research – important pitfalls and effective strategies

11.45 – 12.30
Peter van Gelderen
General Partner, ICOS Capital
Investing in green materials, nano and biotechnology VC investments

12.30 – 13.15
Lunch

13.15 – 14.00
Jakob Wirbatz
Investment Director,Venture Capital, Evonik Industries AG
Investing in Advanced Materials – A CVC perspective

14.00 – 14.45
Jari Mieskonen
Managing Partner, Conor Venture Partners Oy
Some cases in material based investments; Conor.

14.45 – 15.00
Round Table / Conclusions

 

Apis Cor to firma z siedzibą w San Francisco. Zakładał ją Rosjanin Nikita Cheniuntai. Według Apis Cor, drukowane domy mogą pomóc w stworzeniu schronienia dla osób dotkniętych kataklizmami. Domy z drukarki 3D w przyszłości stanowić mogą też tańszą alternatywę w miastach o wysokich kosztach życia jak np. San Fracisco.

Firma twierdzi, że dom jest na tyle wytrzymały, by przetrwać 175 lat.

Więcej na stronie Business Insider Polska.

 

 

XXIII GALA ZŁOTY INŻYNIER

27 lutego w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera.

Poznaliśmy laureatów ubiegłorocznej, 23 edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera.
Diamentowym Inżynierem został dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Spółki Tarnowskie Wodociągi.
Pełna lista laureatów :

https://enot.pl/aktualnosci/item/967-xxiii-gala-zloty-inzynier
Pismo gratulacyjne do laureatów i organizatorów plebiscytu skierował Prezydent RP pan Andrzej Duda.

Laureaci

Europejski Dzień Przemysłu (European Industry Day) odbędzie się 28 lutego br. w Brukseli.

Podczas wydarzenia podsumowane będą dotychczasowe działania, mające na celu rozwój inteligentnego, czystego i innowacyjnego przemysłu, tworzącego nowe miejsca pracy i wysokie standardy życia dla naszych obywateli.

W Europejskim Dniu Przemysłu wezmą udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedsiębiorcy, innowatorzy, start-upy oraz reprezentanci międzynarodowej społeczności związanej z przemysłem.  Debata będzie się toczyć wokół wspólnej wizji długofalowej przyszłości europejskiego przemysłu.

W wydarzeniu udział zapowiedzieli:

 • Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker,
 • Wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen,
 • Komisarz Elżbieta Bieńkowska (rynek wewnętrzny, przemysł, MŚP i przedsiębiorczość),
 • Komisarz Carlos Moedas (badania i innowacje).

Rejestracja na wydarzenie jest już zamknięta, ale organizatorzy przewidują transmisję online.

 

 

 

 

Spółka Nano Carbon poinformowała o wprowadzeniu na rynek wyprodukowanych w warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych arkuszy grafenu wielkopowierzchniowego o rozmiarach 50 x 50 cm. Znajdzie on zastosowanie m.in. w biomedycynie.

Technologia otrzymywania grafenu, którą Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wykorzystuje do produkcji wymaga zastosowania podłoża, na którym grafen można wyhodować. Zespół ITME robi to na folii miedzianej, z której można grafen przenieść na inny materiał.

Grafen, czyli jednoatomowa warstwa węgla, wykazuje szereg właściwości nie występujących razem w jakimkolwiek innym materiale. Jest niezwykle wytrzymały, elastyczny, przezroczysty, przewodzi ciepło i prąd, może być też izolatorem. Jego zastosowanie bada się w wielu dziedzinach. Może posłużyć m.in. do skonstruowania elastycznych smartfonów, wydajniejszych ogniw słonecznych, superczułych detektorów gazów i opracowania nowatorskich terapii antynowotworowych.

ITME i Nano Carbon wchodzą w skład powołanej 15 czerwca 2016 r. inicjatywy Graphene in Poland, powołanej przez polskie środowisko naukowo-badawcze we współpracy z sektorem przemysłowym w celu komercyjnego wykorzystania polskich osiągnięć naukowych. Należą do niej również Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Wydziały Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego oraz firmy Advanced Graphene Products (AGP) i SECO/WARWICK.

Źródło: serwis Nauka w Polsce

Tapety i zasłony zabezpieczające przed podsłuchami, czy pokrowce uniemożliwiające kradzież danych ze smartfona – to niektóre z możliwych zastosowań innowacyjnych materiałów włókienniczych opracowanych w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi.

Z materiałów tych mogłyby też powstawać parawany i pokrowce chroniące przed polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez aparaturę do diagnostyki medycznej.

Materiały barierowe chronione są już polskimi zgłoszeniami patentowymi; trwa natomiast procedowanie zgłoszeń europejskich i międzynarodowych.

Więcej w Serwisie Nauka w Polsce.

 

Opracowanie skutecznych, a przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia materiałów do ochrony dzieł sztuki i zabytków – to cel projektu, który realizują naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jak mówią badacze, nanotechnologia daje zupełnie nowe możliwości w tej dziedzinie.

Więcej w serwisie Nauka w Polsce.

 

W dniach 26-28 października przedstawiciele świata nauki, innowacji i biznesu spotkają się w Bratysławie podczas prestiżowego wydarzenia w dziedzinie nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, technologii wytwarzania i produkcji, oraz biotechnologii, jakim będzie – Międzynarodowa Konferencja REinEU2016.

Konferencja skupi się na najbardziej tradycyjnych sektorach produkcji i pokazaniu jak mogą one pozostać konkurencyjne.

Wydarzenie będzie finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Poza sesjami głównymi przewidziano także spotkania brokerskie, sesje plakatowe, wizyty studyjne w czołowych jednostkach wokół Bratysławy, warsztaty i konkursy. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do zaprezentowania potencjału Słowacji jako jednego z nowych państw członkowskich UE i możliwości wpisania się w założenia programu Horyzont 2020.

Ważnym rezultatem konferencji będzie opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do tworzenia polityki dla kolejnej prezydencji UE. Impreza jest przygotowana w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, a także organizatorami podobnych wydarzeń w poprzednich okresach (prezydencja luksemburska i holenderska).

Rejestracja otwarta jest do 12 października. Więcej informacji na stronie konferencji.

 

Szanowni Państwo,

ze względów obiektywnych związanych z kalendarzem prac Komisji Europejskiej udział przedstawiciela Komisji w Krajowym dniu informacyjnym „Energia i Budownictwo w programie Horyzont 2020” nie może być zrealizowany w zaplanowanym czasie tj. 27.09.2016r. Skłoniło to organizatorów wydarzenia do skrócenia dwudniowego programu spotkania do jednego dnia.

Zaplanowane na 27 września wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej wraz z pozostałymi towarzyszącymi panelami zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie, o którym Państwa powiadomimy.

Za zmiany przepraszamy i zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniu 26 września 2016 r.

Aktualny program znajduje się na stronie wydarzenia.

 

Zapraszamy na krajowy dzień informacyjny „Energia i Budownictwo w programie Horyzont 2020”, który odbędzie się 26-27 września 2016 r. w Łodzi. Spotkanie jest współorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Łodzi, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Komisję Europejską.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy poznają zasady finansowania projektów badawczych, a także przekonają się dlaczego warto brać w nich udział, jak znaleźć partnerów i jak napisać dobry wniosek.  Swoim doświadczeniem podzielą się eksperci i osoby, które otrzymały finansowanie na realizację projektu.

Drugiego dnia uczestnicy, z pomocą ekspertów, określą swoje potrzeby i wybiorą odpowiadające im tematycznie konkursy.

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele zarówno jednostek badawczych, uczelni oraz przedsiębiorcy.

Spotkanie jest bezpłatne. Zgłoszenia (imię i nazwisko, nazwa instytucji oraz zajmowane stanowisko) prosimy przesyłać na adres: rpk@uni.lodz.pl.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Kolejny raz Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny w obszarze inicjatyw Partnerstw Publiczno-Prywatnych PPP. Spotkanie odbędzie się w Brukseli 14 października 2016 r.

Komisja Europejska przybliży strategie oraz założenia i tematykę nowych konkursów z obszarów:

 • Factories of the Future (Fabryki przyszłości),
 • Energy-Efficient Buldings (Budynki efektywne energetycznie),
 • Sustainable Process Industry (Zrównoważone procesy przemysłowe)
 • Green Vehicles (Zielone pojazdy).

Jednym z istotniejszych elementów spotkania będzie możliwość prezentacji idei projektów, zapoznania się z tym, co planują najlepsze zespoły i nawiązania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi beneficjentami środków unijnych.

Wszystkie sesje są transmitowane on-line.

 

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Katowicach, na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Śląski Klaster Nano organizuje konferencję oraz targi InterNanoPoland 2016.

Udział w konferencji i towarzyszących jej spotkaniach potwierdziło już ponad 100 przedstawicieli międzynarodowych firm i jednostek badawczych (z branż związanych z zastosowaniami nanotechnologii) oraz klastrów z całej Europy.

Głównymi celami Konferencji są internacjonalizacja nanotechnologii i zaawansowanych – innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wymiana doświadczeń i kontaktów biznesowych. Ponadto konferencja InterNanoPoland odbędzie się w tym samym miejscu wraz z 9-tą edycją Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie www.internanopoland.com.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w części konferencyjnej i networkingowej – spotkań z firmami i jednostkami naukowymi z całej polski i ze świata, jak i do udziału w części wystawienniczej. Organizatorzy oferują praktyczne i skuteczne podejście do tematyki networkingu biznesowego w sektorze nanotechnologii.

Więcej informacji na stronie konferencji lub na Facebooku.

Wydarzeniem towarzyszącym tej konferencji będzie zaplanowany 15 czerwca na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Krajowy Dzień Informacyjny z obszaru nanotechnologii , zaawansowanych materiałów i biotechnologii.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Ślaskiej, z Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano.

Podczas spotkania, organizatorzy zapoznają uczestników z tematyką najbliższych konkursów w tym obszarze na 2017 r., a uczestnicy będą mieli okazję na spotkanie z jednostkami, które z sukcesem budują międzynarodowe konsorcja w ramach programów ramowych jak i okazję do indywidualnych konsultacji.

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy.

Rejestracja

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-z-obszaru-nanotechnologii-zaawansowanych-materialow-i-biotechnologii

Zespół NMP

KPK PB UE

15 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Krajowy Punkt Kontaktowy programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Śląskiej, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano, organizuje Krajowy Dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i biotechnologii.

Jest to wydarzenie towarzyszące zarówno Konferencji InterNanoPoland 2016, jak i Międzynarodowym Targom Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016.

Będzie to okazja do zapoznania się z tematami konkursów na 2017 r. w ramach programu Horyzont 2020, jak i zapoznania się z przykładami aktywnego uczestnictwa w programach ramowych UE

Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z możliwością zaprezentowania swojego pomysłu w odniesieniu do aktualnych konkursów w części „Giełda idei”.

Aktualne tematy konkursów opublikowane są w Programie Pracy na 2016-2017.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez stronę KPK PB UE.

 

 

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Katowicach, na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Śląski Klaster Nano organizuje konferencję oraz targi InterNanoPoland 2016.

Udział w konferencji i towarzyszących jej spotkaniach potwierdziło już ponad 100 przedstawicieli międzynarodowych firm i jednostek badawczych (z branż związanych z zastosowaniami nanotechnologii) oraz klastrów z całej Europy.

Głównymi celami Konferencji są internacjonalizacja nanotechnologii i zaawansowanych – innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wymiana doświadczeń i kontaktów biznesowych. Ponadto konferencja InterNanoPoland odbędzie się w tym samym miejscu wraz z 9-tą edycją Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie www.internanopoland.com.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w części konferencyjnej i networkingowej – spotkań z firmami i jednostkami naukowymi z całej polski i ze świata, jak i do udziału w części wystawienniczej. Organizatorzy oferują praktyczne i skuteczne podejście do tematyki networkingu biznesowego w sektorze nanotechnologii.

Rejestracja możliwa poprzez formularz na stronie konferencji lub na Facebooku.

Wydarzeniem towarzyszącym tej konferencji będzie zaplanowany 15 czerwca na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Krajowy Dzień Informacyjny z obszaru nanotechnologii , zaawansowanych materiałów i biotechnologii.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Ślaskiej, z Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano.

Podczas spotkania, organizatorzy zapoznają uczestników z tematyką najbliższych konkursów w tym obszarze na 2017 r., jak również będą mieli okazje na spotkanie z jednostkami, które z sukcesem budują międzynarodowe konsorcja w ramach programów ramowych.

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy.