PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

malgorzata.kapica@kpk.gov.pl

EuroNanoForum  to największa w Europie konferencja networkingowa poświęcona nanotechnologiom i zaawansowanym materiałom, zaawansowanym systemom produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii (NMBP). Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-14 czerwca w Bukareszcie (Rumunia).

9. edycja konferencji jest – podobnie jak i poprzednie – otwarta dla społeczności naukowej, przedstawicieli przemysłu, badań i innowacji oraz decydentów. Forum jest okazją do debaty na temat najnowszych badań i udanych wdrożeń przemysłowych w tej dziedzinie. Wydarzeniu – oprócz sesji plenarnych, dyskusji panelowych, warsztatów interaktywnych, wizyt w ośrodkach badawczych – towarzyszyć będzie wystawa poświęcona firmom, projektom unijnym, europejskim platformom technologicznym, klastrom UE związanym z obszarem NMBP.

Impreza brokerska, która w ramach konferencji odbędzie się 14 czerwca br., będzie wyjątkową okazją do wzmocnienia istniejących kontaktów, wymiany nowych pomysłów na projekty, budowy konsorcjów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, do zaprezentowania potencjału swojej jednostki, do znalezienia potencjalnych partnerów do projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 i do zainicjowania międzynarodowej współpracy.

W tym celu należy się zarejestrować i stworzyć interesujący, przejrzysty profil, pokazując mocne strony jednostki i wskazując potencjalnych partnerów.

Strona internetowa konferencji.

Rejestracja trwa do 31 maja br.

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami prezydencji rumuńskiej w Unii Europejskiej,  wspierane jest przez Komisję Europejską. Projekt NMP TeAm wspiera również część networkingową wydarzenia.

Kontakt:

Dana Cristea, dana.cristea@imt.ro

Projekt NMP TeAm4 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką Test Beds do wzięcia udziału w webinarium. Wydarzenie zaplanowane jest na 28 listopada w godzinach 14.00-15.15.

Spotkanie poprowadzą:
Stefano Carosio, Managing Diretor, Unismart Padova Enterprise
Hélène Chraye, Head of Unit Advanced Materials and Nanotechnologies, Directorate for Industrial Technologies – DG RTD

Zachęcamy wcześniej do zapoznania się z opublikowanymi  już na ten temat materiałami: explanatory notes on Test Beds  i  Open Innovation Test Beds Guidelines for Internal Management and Access Conditions.

Udział jest bezpłatny, ale rejestracja jest obowiązkowa. Aby dokonać rejestracji, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego przed 26 listopada br.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich pytań dotyczących tego obszaru w formularzu rejestracyjnym.
Niezależnie podczas wydarzenia będzie czas przeznaczony na pytania i odpowiedzi.

Link do webinarium, zostanie wysłany rano w dniu wydarzenia.

 

The INDustrial TECHnologies 2018 conference will open its doors in Vienna on 29-31 October, 2018.

The event will combine keynote presentations, discussions, a matchmaking event, fish-bowls, world cafés and an exhibition on new industrial applications for research on Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Plenary sessions with great political impact on the industrial landscape will be followed by parallel sessions organised around three main pillars:

1) Technologies for sustainable growth

2) Innovative Industry for citizens

3) Ecosystem and framing conditions

Seize the opportunity to meet experts from industry, research and public authorities from more than 30 countries in Europe and across the globe!

Highlights:

 • Jean-Eric Paquet, Director General, European Commission, DG Research and Innovation
 • Bertrand Piccard, Chairman Solar Impulse Foundation
 • Sabine Herlitschka, CEO & CTO, Infineon Technologies Austria AG
 • Lisa Friedersdorf, Director of the National Nanotechnology co-ordination Office of the USA (NNCO)
 • Tao Zhang, Vice President, Chinese Academy of Sciences
 • Tomas Hedenborg, President of ORGALIME

Conference programme:

https://www.indtech2018.eu/programme/

 

When:

29 October 2018, 9:00 – 17:30 (thematic workshops)

30 October 2018, 9:00 – 21:30 Conference day 1

31 October 2018, 8:00 – 17:30 Conference day 2

 

Where:
Messe Wien Exhibition & Congress Center, Messeplatz 1, 1021 Vienna, Austria.

 

REGISTER NOW free of charge:

https://indtech2018.b2match.io/signup

 

Follow us on Twitter: @IndTech2018 ‏- #IndTech2018

Europejski Klaster ds. Katalizy (European Cluster on Catalysis) spotyka się w dniu 24 stycznia 2018 r. w Brukseli. Tematem spotkania jest rola ECC i wyzwania w nowym 9. Programie Ramowym.

Liczba miejsc jest ograniczona, a osoby, które chciałyby wziąć udział, powinny przesłać  e-mail do prof. Silvii Gross (silvia.gross@unipd.it). Potwierdzenie zostanie wysłane również e-mailem w odpowiednim czasie przed spotkaniem.

Agenda spotkania:

DRAFT European Cluster on Catalysis_Agenda 24012018

W dniach 12-13 września 2017 r. w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie miały miejsce dwa wydarzenia w obszarze NMBP. Wzięła w nich udział Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, kierownik jednostki Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie. Polska była pierwszym krajem unijnym, w którym przedstawiciel KE dzielił się informacjami o przyszłym programie pracy w tym obszarze.

Organizatorem obu spotkań był zespół NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia) Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej i gospodarze IPPT PAN.

12 września 2017 r. w Auli im. Wacława Olszaka, odbył się Krajowy Dzień Informacyjny NMBP, poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych  3 lat. Szczególny nacisk  położono na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy H2020 na lata 2018-2020 (obecnie na etapie finalizacji).

13 września 2017 r. w Sali Rady Naukowej im. I. Maleckiego odbyły się warsztaty „Otwarte Huby Innowacji  – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”.

Celem spotkania było pokazanie idei hubów („Test Beds”)  jako ekosystemów skupiających dostawców technologii, ich klientów (przede wszystkim MŚP), jak również instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.

Biorąc pod uwagę profil wydarzenia,  zaproszenie skierowane było głównie do istniejących bądź tworzonych centrów technologicznych, ich potencjalnych klientów oraz instytucji wspierających badania i innowacje.

Po warsztatach P. Hélène Chraye odwiedziła trzy laboratoria w IPPT PAN.

Krótka relacja z tej wizyty na stronie :

http://www.ippt.pan.pl/strona-glowna/72-aktualnosci/ippt-info/1090-wizyta-h-chraye-eu-iippt-pan.html

Nasz gość miał również okazje zwiedzić Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Zespół NMBP dziękuje Gospodarzom za zorganizowanie tych wizyt, Prezenterom za ich wkład w wydarzenia, a Uczestnikom za udział i zainteresowanie.

Już w przyszłym tygodniu będzie możliwość zapoznania się z tematyką  najnowszych konkursów na lata 2018-2020 w ramach obszaru obejmującego Nanotechnologię, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania oraz biotechnologię (NMBP).

Wspierane jest opracowanie i wdrożenie nowych zastosowań nanotechnologii i technologii materiałowych w sektorach o największym oddziaływaniu społecznym, takich jak zdrowie, energia, transport i środowisko, a także wykorzystywanie wielosektorowego potencjału nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla podniesienia konkurencyjności i wzmacniania zrównoważonego wzrostu.

Serdecznie zapraszamy:

 

 

Te nowe inicjatywy w założeniach mają budować ekosystem generujący innowacje materiałowe w obszarach swojego działania. Ich jądrem mają być europejskie konsorcja oferujące usługi dostępu do zaawansowanej infrastruktury oraz wiedzy eksperckiej firmom, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Komisja oczekuje, że utworzone huby po okresie inkubacji wspieranej z programu Horyzont 2020 uzyskają trwałość, dlatego istotne jest ustanowienie tych struktur zgodnie z krajowymi i regionalnymi politykami innowacyjnymi.

W spotkaniu oczekujemy udziału  instytucji  oraz firm posiadających nowoczesne infrastruktury badawcze oraz zaplecze eksperckie, które mogłyby być wykorzystywane do działania hubów; naturalnymi kandydatami wydają się być konsorcja i instytucje, które zbudowały infrastruktury dla badań materiałowych w ramach funduszy strukturalnych.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy osoby, które zapisały się na to wydarzenie – a nie będą mogły do nas dotrzeć – o poinformowanie organizatorów:

małgorzata.kapica@kpk.gov.pl

jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Zespół NMBP

Do 13 czerwca 2017 r. można składać wnioski w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Nazwa konkursu:

M-ERA.NET Call 2017

Tematy konkursu:

Graphene JTC areas – Applied research and innovation

 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Multifunctional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing

Wnioskodawcy:

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych: 14 marca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 13 czerwca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 9 listopada 2017 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (otwarcie naboru wkrótce).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Pierwszy kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskich partnerów projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Kontakt w NCBR:

Katarzyna Samsel

tel.: + 48 22 39 07 156

tel. kom.:+48 515 061 556

e-mail: katarzyna.samsel@ncbr.gov.pl

Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-06-12

Workshop Invitation:

„From Advanced Materials Research to Innovation and Growth”

The Directorate-General for Research and Innovation of the European Commission is organising a workshop: From Advanced Materials Research to Innovation and Growth.

The Workshop will take place in Brussels on 22nd March 2017 from 10.00h until 15.00h –
Covent Garden Building, room 183/5, Place Rogier 16, B-1210 Brussels

The workshop will bring together venture capital and private equity investment specialists and research policy makers and is intended to provide an inside in technology-driven investment strategies and future market opportunities for value-added and value-adding materials and to set out the various technical and economic scenarios linked to their potential development and use. There will be time for networking and discussion of current objectives and strategies, as for giving recommendations for possible future research policies in this area.
The European Commission published in this respect a while ago a study which will be a basis for the workshop.

Would you like to participate?

There is no registration fee. However, in view of the limited number of available places, we ask for expressions of interest to participate in the workshop to be sent to gigel-marian.stanusi@ec.europa.eu.
Participants will receive confirmation.

A workshop report will be published.
Workshop Agenda
‚From Advanced Materials Research to Innovation and Growth’
22nd March 2017, Covent Garden Building, room 5/183, Place Rogier 16, B-1210 Bruxelles

9.30 – 10.00
Registration and Coffee
Speaker / Organisation
Title

10.00 – 10.15
Helge Wessel
Hélène Chraye
European Commission
Welcome to workshop

10.15 – 11.00
Bart Romanow
Oxford Research AS
Introduction
‚Technology and market perspective for future Value Added Materials’

11.00 – 11.45
Jens Petter Falck
Associate Professor, Oslo University, Centre for Entrepreneurship
Building successful technology companies on the foundation of cutting-edge material research – important pitfalls and effective strategies

11.45 – 12.30
Peter van Gelderen
General Partner, ICOS Capital
Investing in green materials, nano and biotechnology VC investments

12.30 – 13.15
Lunch

13.15 – 14.00
Jakob Wirbatz
Investment Director,Venture Capital, Evonik Industries AG
Investing in Advanced Materials – A CVC perspective

14.00 – 14.45
Jari Mieskonen
Managing Partner, Conor Venture Partners Oy
Some cases in material based investments; Conor.

14.45 – 15.00
Round Table / Conclusions

 

Apis Cor to firma z siedzibą w San Francisco. Zakładał ją Rosjanin Nikita Cheniuntai. Według Apis Cor, drukowane domy mogą pomóc w stworzeniu schronienia dla osób dotkniętych kataklizmami. Domy z drukarki 3D w przyszłości stanowić mogą też tańszą alternatywę w miastach o wysokich kosztach życia jak np. San Fracisco.

Firma twierdzi, że dom jest na tyle wytrzymały, by przetrwać 175 lat.

Więcej na stronie Business Insider Polska.