PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

anna.pytko@kpk.gov.pl

NCP Health, NCP National Coordinator

Trwa rejestracja uczestników seminariów internetowych dotyczących konkursu 17, które wkrótce ogłosi Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI2 Call 17). Pięć webinariów odbędzie się między 23 a 31 stycznia 2019. Webinaria dotyczą trzech tematów, zasad i procedur IMI oraz webinarium specjalne – dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

Informacja i rejestracja dostępne są na stronie IMI2.

 

Planowany termin otwarcia konkursu – 22 stycznia 2019 r., planowane zamknięcie pierwszego etapu – 25 kwietnia 2019 r.

Proponowane tematy:

  • Optymalizacja leczenia otyłości w przyszłości
  • Biblioteka chemogenomiki otwartego dostępu i sondy chemiczne dla genomu lekowego
  • Inteligentne przewidywanie i identyfikacja zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez produkty lecznicze stosowane u ludzi.

Projekty tekstów są dostępne na stronie IMI Future Topics. Są tam również wstępne informacje na tematy przyszłych konkursów (Call 18 i późniejsze) w dziedzinach neurologii, immunologii, kontroli zakażeń, bezpieczeństwa translacyjnego, Big Data, zdrowia cyfrowego, badań klinicznych i badań regulacyjnych, onkologii, zaawansowanych terapii i innych.

 

Dlaczego warto aplikować?

Zaproszenia do składania wniosków w ramach IMI stanowią doskonałą okazję dla naukowców do udziału w przełomowych projektach współpracy, których celem jest osiągnięcie wymiernych korzyści dla pacjentów. Naukowcy ze środowisk akademickich, przemysłu, MŚP, średnich przedsiębiorstw, szpitali i organizacji pacjentów są zachęcani do udziału w naszych projektach. Nasza strona z historiami sukcesu oferuje wgląd w to, co mogą osiągnąć projekty IMI, a także zawiera referencje od uczestników projektu.

Wszystkie informacje dotyczące przyszłych tematów IMI Call mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ostateczne informacje na temat przyszłych zaproszeń do składania wniosków w ramach IMI będą przekazywane po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą IMI.

Pytania proszę kierować na adres anna.dziubczynska-pytko@kpk.gov.pl lub/i bezpośrednio do IMI: applicants@imi.europa.eu

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „The Importance of Microbiota in Human Health”, która odbędzie się 7‒8 listopada 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, w Warszawie).

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji naukowych dotyczących znaczenia mikrobiomu we wczesnej profilaktyce zdrowotnej człowieka.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in. prelegenci z Komisji Europejskiej, OECD, Wspólnego Przedsięwzięcia Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IU IMI2),  Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Nestle Health Science i Johnson & Johnson.

Program konferencji.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współorganizatorami są: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie przewidują tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski.

Zapraszamy do rejestracji na stronie MNiSW.