PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

B. Hryniszyn

Komisja Europejska wraz z szeregiem organizacji reprezentujących  młodych naukowców (Debate Science! European Youth Parliaments; Network for European Young academies and Global Young Academy ; Network for Bratislava Declaration For Young Researchers; Young European Associated Researchers (YEAR) )  zapraszają młodych badaczy do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach Preparing the future, których celem jest ocena śródokresowa Programu Horyzont 2020 z perspektywy początkujących naukowców.

Więcej informacji oraz ankieta: konsultacje. Termin wypełniania ankiet upływa 18 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska świętuje przyznanie stutysięcznego grantu w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Aby podkreślić wagę tego zdarzenia, 30 spośród  najbardziej obiecujących stypendystów zostało wybranych, aby zaprezentować wkład działań Unii Europejskiej w rozwijanie doskonałości w nauce i wspieranie mobilności naukowców.

Granty MSCA są przyznawane od 20 lat, od samego początku udział kobiet naukowców w programie był wyjątkowo duży; 18 spośród wybranych 30 naukowców to kobiety, jedna z nich, dr Lidia Trusilewicz, jest z Polski.

Więcej informacji (w języku angielskim).

Sylwetki naukowców przedstawiono tutaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się  ofertami z Walencji  adresowanymi do indywidualnych naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku.

Więcej informacji: oferty z Walencji 

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10

Uniwersytet z Lublany (Słowenia) poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 w następujących dziedzinach:

  • Architektura – inżynieria (Wydział Architektury, opiekun naukowy: prof. Vojko Kilar)
  • Biologia – zoologia (Wydział Biotechnologii, opiekun naukowy: prof. Jasna Strus)
  • Chemia  – chemia nieorganiczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Iztok Turel)
  • Chemia – chemia fizyczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Ksenija Kogej)
  • Fizyka – fizyka chemiczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Tomaž Urbič)
  • Matematyka – analiza matematyczna (Wydział inżynierii Mechanicznej, opiekun naukowy: prof. Aljoša Peperko).

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet  prosi naukowców o przesłanie oferty do 25 maja 2015 roku wraz z abstraktem na adres: MSCA@uni-lj.si.

Więcej informacji: Expression of Interest_UL.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-05-25

Uniwersytet Milano-Bicocca z Włoch poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet Milano-Bicocca  prosi naukowców o przesłanie oferty do 30 czerwca 2015 roku wraz z abstraktem poprzez formularz na stronie.

Więcej informacji: University of Milano-Bicocca_Italy.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-30

Uniwersytet San Pablo w Madrycie (Hiszpania) poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym składaniem wniosku projektowego w ramach stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie z zakresu farmacji i medycyny.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet San Pablo prosi naukowców o przesłanie oferty do 1 lipca 2015 roku.

Więcej informacji: strona Uniwersytetu

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-01

Uniwersytet Ca’ Foscari z Wenecji poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet ca’ Foscari prosi naukowców o przesłanie oferty do 15 czerwca 2015 roku wraz z abstraktem na adres: research@unive.it.

Więcej informacji:  http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=148343

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-15

Uniwersytet Macerata z Włoch zaprasza naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane na okres od 12 do 24 miesięcy. Starać się o nie mogą naukowcy mający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora. Więcej informacji na stronie KPK.

Uniwersytet zajmuje się wyłącznie badaniami z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet Macerata prosi naukowców o przesłanie oferty do 1 lipca 2015 roku.

Więcej informacji:  strona Uniwersytetu.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-01

W dniach 28 – 29 maja 2015 r. Komisja Europejska organizuje w Rydze na Łotwie konferencję poświęconą najlepszym praktykom związanym ze szkoleniem doktorantów. Zostanie utworzona platforma dla dyskusji o przyszłości szkolenia doktorantów w Europie i europejskiej wizji nowoczesnego doktoratu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin rejestracji upływa 15 maja 2015 r.

Ponadto, osoby zainteresowane tematyką mogą wziąć udział w dyskusjach dotyczących różnych aspektów szkolenia doktorantów poprzez platformę internetową: https://future-doctorate.teamwork.fr/forum/. Udział w dyskusji nie wymaga rejestracji na konferencję.

Więcej i informacji i możliwość rejestracji są dostępne na stronie wydarzenia.

 

Instytut Genetyki i Cytologii z Narodowej Akademii Nauk z Białorusi poszukuje  partnerów zainteresowanych wspólnym przygotowaniem projektu w konkursie Marii Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Więcej informacji o projektach RISE na stronach KPK.

Konkurs jest otwarty do 28 kwietnia 2015 r.

Oferta: Partner_search-sterlet_research.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-04-28