PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

B. Hryniszyn

16 maja 2017 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Budżet konkursu to 567 mln euro.

Termin zamknięcia konkursu upływa 31 sierpnia 2017. Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Participant Portal. Na tej stronie znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informację dla wnioskodawców oraz często zadawane pytania.

Więcej informacji w języku polskim na stronach KPK.

Naukowców zainteresowanych przygotowaniem wniosku zapraszamy na indywidualne konsultacje, kontakt: bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-08-31

Komisja Europejska wraz z szeregiem organizacji reprezentujących  młodych naukowców (Debate Science! European Youth Parliaments; Network for European Young academies and Global Young Academy ; Network for Bratislava Declaration For Young Researchers; Young European Associated Researchers (YEAR) )  zapraszają młodych badaczy do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach Preparing the future, których celem jest ocena śródokresowa Programu Horyzont 2020 z perspektywy początkujących naukowców.

Więcej informacji oraz ankieta: konsultacje. Termin wypełniania ankiet upływa 18 kwietnia 2017 r.

5 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich. Wszystkie programy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa.

Więcej informacji na stronach KPK: programy grantowe i studia doktoranckie.

Termin zamknięcia konkursu: 28 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na  Participant Portal. Wnioski składane są elektronicznie, za pomocą proposal submission system. Na stronie konkursu znajdują się niezbędne dokumenty przygotowania wniosku: m.in. Guide for Applicants, Work Programme. 

W maju Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizuje szkolenie dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosku. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach, w zakładce Wydarzenia.

 

11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, tj. grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (od tej reguły są wyjątki), dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa (pomiędzy sektorem akademickim a pozaakademickim).

Więcej informacji na stronach KPK: European Fellowships i Global Fellowships.

Termin składania wniosków: 14 września 2017. Ogłoszenie o konkursie, dokumenty konkursowe oraz system składania wniosków: Participant Portal. Wnioski składane są elektronicznie.

W maju Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizuje szkolenie dla naukowców i instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosku. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach!

Ta wiadomość jest ważna do 2017-09-14

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych zaprasza na następujące spotkania:

 

 •  28 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie dotyczące przygotowania wniosku na otwarty konkurs COFUND. Więcej informacji i możliwość rejestracji tutaj.

 

Do tej pory w cyklu spotkań odbyły się następujące wydarzenia:

 

 • W dniu 19 kwietnia: warsztaty „Wiosenny apetyt na stypendium. Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie”. Tematyka: Oferta Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Zasady konkursowe indywidualnych, europejskich i pozaeuropejskich grantów MSCA. Gdzie realizować grant, jak wybrać instytucję, kwestie finansowe. Wskazówki dotyczące pisania projektów, na co zwracać szczególną uwagę. Kryteria oceny wniosków MSCA. Przykłady wniosków, które otrzymały dofinansowanie z Komisji Europejskiej.
 • W dniu 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Szymona Środy z Research Executive Agency). Podczas spotkania omówione zostały zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentowaliśmy również projekty ITN realizowane w Polsce.
 • W dniu 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA (z udziałem p. Jakuba Ramockiego z IPR Helpdesk  oraz prof. Marka Niezgódki z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego).
 • W dniu 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Roberta Szczepańskiego z Research Executive Agency). Podczas spotkania omówiliśmy zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów;  zaprezentowaliśmy również projekty RISE realizowane w Polsce.
 • W dniu 27 kwietnia: warsztaty „Horyzont możliwości grantowych dla doktorantów”. Tematyka: Możliwości rozwoju kariery naukowej doktorantów – oferta Horyzontu 2020, Wspólnotowego Centrum Badawczego KE oraz portalu EURAXESS.
 • W dniu 23 maja: szkolenie dla naukowców zainteresowanych dotyczące pisania wniosków na otwarty konkurs Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships.
 • 29 maja 2017 w Krakowie odbyło się szkolenie poświęcone zasadom aplikowania w konkursie Marii Skłodowskiej Curie Individual Fellowships.
 • 30 maja w Lublinie RPK Region Wschodni zorganizował szkolenie dotyczące kwestii formalnych obowiązujących w programie stypendialnym Marii Skłodowskiej-Curie oraz przekazania praktycznych wskazówek na temat przygotowania i złożenia indywidualnego wniosku projektowego w trwającym obecnie konkursie Komisji Europejskiej.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach.

Komisja Europejska świętuje przyznanie stutysięcznego grantu w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Aby podkreślić wagę tego zdarzenia, 30 spośród  najbardziej obiecujących stypendystów zostało wybranych, aby zaprezentować wkład działań Unii Europejskiej w rozwijanie doskonałości w nauce i wspieranie mobilności naukowców.

Granty MSCA są przyznawane od 20 lat, od samego początku udział kobiet naukowców w programie był wyjątkowo duży; 18 spośród wybranych 30 naukowców to kobiety, jedna z nich, dr Lidia Trusilewicz, jest z Polski.

Więcej informacji (w języku angielskim).

Sylwetki naukowców przedstawiono tutaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się  ofertami z Walencji  adresowanymi do indywidualnych naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku.

Więcej informacji: oferty z Walencji 

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10

Uniwersytet z Lublany (Słowenia) poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 w następujących dziedzinach:

 • Architektura – inżynieria (Wydział Architektury, opiekun naukowy: prof. Vojko Kilar)
 • Biologia - zoologia (Wydział Biotechnologii, opiekun naukowy: prof. Jasna Strus)
 • Chemia  - chemia nieorganiczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Iztok Turel)
 • Chemia - chemia fizyczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Ksenija Kogej)
 • Fizyka - fizyka chemiczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Tomaž Urbič)
 • Matematyka - analiza matematyczna (Wydział inżynierii Mechanicznej, opiekun naukowy: prof. Aljoša Peperko).

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet  prosi naukowców o przesłanie oferty do 25 maja 2015 roku wraz z abstraktem na adres: MSCA@uni-lj.si.

Więcej informacji: Expression of Interest_UL.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-05-25

Uniwersytet Milano-Bicocca z Włoch poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet Milano-Bicocca  prosi naukowców o przesłanie oferty do 30 czerwca 2015 roku wraz z abstraktem poprzez formularz na stronie.

Więcej informacji: University of Milano-Bicocca_Italy.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-30

Uniwersytet San Pablo w Madrycie (Hiszpania) poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym składaniem wniosku projektowego w ramach stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie z zakresu farmacji i medycyny.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet San Pablo prosi naukowców o przesłanie oferty do 1 lipca 2015 roku.

Więcej informacji: strona Uniwersytetu

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-01

Uniwersytet Ca’ Foscari z Wenecji poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet ca’ Foscari prosi naukowców o przesłanie oferty do 15 czerwca 2015 roku wraz z abstraktem na adres: research@unive.it.

Więcej informacji:  http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=148343

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-15

Uniwersytet Macerata z Włoch zaprasza naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane na okres od 12 do 24 miesięcy. Starać się o nie mogą naukowcy mający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora. Więcej informacji na stronie KPK.

Uniwersytet zajmuje się wyłącznie badaniami z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet Macerata prosi naukowców o przesłanie oferty do 1 lipca 2015 roku.

Więcej informacji:  strona Uniwersytetu.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-01

W dniach 28 – 29 maja 2015 r. Komisja Europejska organizuje w Rydze na Łotwie konferencję poświęconą najlepszym praktykom związanym ze szkoleniem doktorantów. Zostanie utworzona platforma dla dyskusji o przyszłości szkolenia doktorantów w Europie i europejskiej wizji nowoczesnego doktoratu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin rejestracji upływa 15 maja 2015 r.

Ponadto, osoby zainteresowane tematyką mogą wziąć udział w dyskusjach dotyczących różnych aspektów szkolenia doktorantów poprzez platformę internetową: https://future-doctorate.teamwork.fr/forum/. Udział w dyskusji nie wymaga rejestracji na konferencję.

Więcej i informacji i możliwość rejestracji są dostępne na stronie wydarzenia.

 

Instytut Genetyki i Cytologii z Narodowej Akademii Nauk z Białorusi poszukuje  partnerów zainteresowanych wspólnym przygotowaniem projektu w konkursie Marii Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Więcej informacji o projektach RISE na stronach KPK.

Konkurs jest otwarty do 28 kwietnia 2015 r.

Oferta: Partner_search-sterlet_research.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-04-28

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy zaprasza naukowców do wspólnego aplikowana o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Fundacja prosi naukowców o przesłanie oferty do 12 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji: Hellenic_Foundation.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-09

Uniwersytet La Sapienza z Rzymu zaprasza naukowców, którzy chcieliby aplikować o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Curie Individual Fellowships) do wspólnego przygotowania wniosku.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytytet La Sapienza prosi naukowców o przesłanie oferty do 12 lipca 2015 roku.

Więcej informacji: Sapienza IF_Expression of Interest 2015.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-10

Ruszył konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Planowane na 12 marca 2015 r. otwarcie opóźniło się z powodów technicznych.

Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (Global Fellowships).

Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal uczestnika przez zainteresowanego naukowca w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Dane konkursowe:
Identyfikator konkursu: H2020-MSCA-IF-2015
Budżet konkursu: 215 000 000 euro
Termin składania wniosków: 10.09.2015 r, 17:00
Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

 

Oferty niemieckich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships) są publikowane na platformie w serwisie KOWI (European Liaison Office of the German Research Organisations).

Więcej informacji na temat grantów indywidualnych MSCA na naszej stronie: Individual Fellowships.

Najbliższy konkurs zostanie otwarty 12 marca na Participant Portal, a termin zamknięcia to 10 września 2015 r.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10

Oferty hiszpańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships publikowane są na stronie: http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku.

 

 

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego, prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie.

Więcej informacji (w języku polskim): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312

Projekty składane są on line poprzez Participant Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html#tab2 - strona konkursu, dokumentacja konkursowa.

Budżet konkursu to 80 mln euro, termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-04-28

Wydział Chemii Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania o granty Marii Skłodowskiej Curie Innovative Training Networks (ITN) i Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w  tematach dotyczących m.in: symulacji komputerowych, wody, solwatacji, płynów, elektrolitów, polielektrolitów, koloidów, polimerów, alkoholi.

Więcej informacji: University of Ljubljana-Chemistry-PartnerSearch

Ta wiadomość jest ważna do 2015-04-28

SEAM South Eastern applied Materials Research Centre z Watreford w Irlandii poszukuje partnerów do współpracy w ramach następujących działań Marii Skłodowskiej-Curie: MSCA Innovative Training Networks (ITN) i MSCA Research and Innovation Staff Exchange w dziedzinie chemii, fizyki i nauk inżynieryjnych.

Więcej informacji w załączonym profilu:  Partner Search Form – MSCA – SEAM Centre – IE

Ta wiadomość jest ważna do 2015-04-28

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs  na granty dla naukowców pragnących wzmocnić swoją pozycję naukową (ERC Consolidator Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-CoG).

Granty te są adresowane do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 7-12 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln 750 tysięcy euro na 5 lat.

Termin składania wniosków: 12.03.2015 r.

Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal  (dokumentacja konkursowa, system składania wniosków).