PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

B. Hryniszyn

Komisja Europejska wraz z szeregiem organizacji reprezentujących  młodych naukowców (Debate Science! European Youth Parliaments; Network for European Young academies and Global Young Academy ; Network for Bratislava Declaration For Young Researchers; Young European Associated Researchers (YEAR) )  zapraszają młodych badaczy do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach Preparing the future, których celem jest ocena śródokresowa Programu Horyzont 2020 z perspektywy początkujących naukowców.

Więcej informacji oraz ankieta: konsultacje. Termin wypełniania ankiet upływa 18 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska świętuje przyznanie stutysięcznego grantu w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Aby podkreślić wagę tego zdarzenia, 30 spośród  najbardziej obiecujących stypendystów zostało wybranych, aby zaprezentować wkład działań Unii Europejskiej w rozwijanie doskonałości w nauce i wspieranie mobilności naukowców.

Granty MSCA są przyznawane od 20 lat, od samego początku udział kobiet naukowców w programie był wyjątkowo duży; 18 spośród wybranych 30 naukowców to kobiety, jedna z nich, dr Lidia Trusilewicz, jest z Polski.

Więcej informacji (w języku angielskim).

Sylwetki naukowców przedstawiono tutaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się  ofertami z Walencji  adresowanymi do indywidualnych naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku.

Więcej informacji: oferty z Walencji 

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10

Uniwersytet z Lublany (Słowenia) poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 w następujących dziedzinach:

  • Architektura – inżynieria (Wydział Architektury, opiekun naukowy: prof. Vojko Kilar)
  • Biologia – zoologia (Wydział Biotechnologii, opiekun naukowy: prof. Jasna Strus)
  • Chemia  – chemia nieorganiczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Iztok Turel)
  • Chemia – chemia fizyczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Ksenija Kogej)
  • Fizyka – fizyka chemiczna (Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, opiekun naukowy: prof. Tomaž Urbič)
  • Matematyka – analiza matematyczna (Wydział inżynierii Mechanicznej, opiekun naukowy: prof. Aljoša Peperko).

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet  prosi naukowców o przesłanie oferty do 25 maja 2015 roku wraz z abstraktem na adres: MSCA@uni-lj.si.

Więcej informacji: Expression of Interest_UL.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-05-25

Uniwersytet Milano-Bicocca z Włoch poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet Milano-Bicocca  prosi naukowców o przesłanie oferty do 30 czerwca 2015 roku wraz z abstraktem poprzez formularz na stronie.

Więcej informacji: University of Milano-Bicocca_Italy.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-30

Uniwersytet San Pablo w Madrycie (Hiszpania) poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym składaniem wniosku projektowego w ramach stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie z zakresu farmacji i medycyny.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet San Pablo prosi naukowców o przesłanie oferty do 1 lipca 2015 roku.

Więcej informacji: strona Uniwersytetu

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-01

Uniwersytet Ca’ Foscari z Wenecji poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet ca’ Foscari prosi naukowców o przesłanie oferty do 15 czerwca 2015 roku wraz z abstraktem na adres: research@unive.it.

Więcej informacji:  http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=148343

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-15

Uniwersytet Macerata z Włoch zaprasza naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane na okres od 12 do 24 miesięcy. Starać się o nie mogą naukowcy mający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora. Więcej informacji na stronie KPK.

Uniwersytet zajmuje się wyłącznie badaniami z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytet Macerata prosi naukowców o przesłanie oferty do 1 lipca 2015 roku.

Więcej informacji:  strona Uniwersytetu.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-01

W dniach 28 – 29 maja 2015 r. Komisja Europejska organizuje w Rydze na Łotwie konferencję poświęconą najlepszym praktykom związanym ze szkoleniem doktorantów. Zostanie utworzona platforma dla dyskusji o przyszłości szkolenia doktorantów w Europie i europejskiej wizji nowoczesnego doktoratu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin rejestracji upływa 15 maja 2015 r.

Ponadto, osoby zainteresowane tematyką mogą wziąć udział w dyskusjach dotyczących różnych aspektów szkolenia doktorantów poprzez platformę internetową: https://future-doctorate.teamwork.fr/forum/. Udział w dyskusji nie wymaga rejestracji na konferencję.

Więcej i informacji i możliwość rejestracji są dostępne na stronie wydarzenia.

 

Instytut Genetyki i Cytologii z Narodowej Akademii Nauk z Białorusi poszukuje  partnerów zainteresowanych wspólnym przygotowaniem projektu w konkursie Marii Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Więcej informacji o projektach RISE na stronach KPK.

Konkurs jest otwarty do 28 kwietnia 2015 r.

Oferta: Partner_search-sterlet_research.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-04-28

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy zaprasza naukowców do wspólnego aplikowana o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Fundacja prosi naukowców o przesłanie oferty do 12 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji: Hellenic_Foundation.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-06-09

Uniwersytet La Sapienza z Rzymu zaprasza naukowców, którzy chcieliby aplikować o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Curie Individual Fellowships) do wspólnego przygotowania wniosku.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku; Uniwersytytet La Sapienza prosi naukowców o przesłanie oferty do 12 lipca 2015 roku.

Więcej informacji: Sapienza IF_Expression of Interest 2015.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-07-10

Ruszył konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Planowane na 12 marca 2015 r. otwarcie opóźniło się z powodów technicznych.

Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (Global Fellowships).

Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal uczestnika przez zainteresowanego naukowca w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Dane konkursowe:
Identyfikator konkursu: H2020-MSCA-IF-2015
Budżet konkursu: 215 000 000 euro
Termin składania wniosków: 10.09.2015 r, 17:00
Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

 

Oferty niemieckich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships) są publikowane na platformie w serwisie KOWI (European Liaison Office of the German Research Organisations).

Więcej informacji na temat grantów indywidualnych MSCA na naszej stronie: Individual Fellowships.

Najbliższy konkurs zostanie otwarty 12 marca na Participant Portal, a termin zamknięcia to 10 września 2015 r.

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10

Oferty hiszpańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships publikowane są na stronie: http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions.

Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej informacji na stronie KPK.

Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku.

 

 

Ta wiadomość jest ważna do 2015-09-10