PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Projekt Big IoT szuka partnerów do współpracy. Właśnie ruszył nabór do pierwszego otwartego konkursu.  Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych, które chciałyby włączyć się do ekosystemu IoT i wspólnie korzystać z dostępnych narzędzi aby rozwijać ofertę rynku IoT.

Tworzona przez konsorcjum Big IoT otwarta platforma wraz z udostępnionymi interfejsami (API Big IoT) umożliwia łatwe tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

1st Open Call  podstawowe informacje:

Total budget: €300 000
Maximal budget per project: €60 000
Call open for applications:  26th of April, 2017
Deadline for the proposals:  16th of June, 2017
Notification of selected projects:  July, 2017
Project Start:  1st of September, 2017
Project End: 31st of January, 2018

Więcej informacji o zasadach naboru.

Przewodnik dla developerów BIG IoT API dostępny na stronie projektu.

 

Komisja Europejska właśnie opublikowała nową broszurę prezentującą projekty z obszaru ICT realizowane na zasadzie przetargów publiczno-prywatnych (instrumenty PCP i PPI).

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną wersją. Zawiera ona przegląd realizowanych zamówień na innowacje ICT odpowiadające na zapotrzebowanie interesu publicznego w sektorach takich, jak ochrona zdrowia, opieka nad osobami starszymi, transport, energia, bezpieczeństwo, zarządzanie wodą, edukacja.

Broszura: Innovation Procurement – The power of the public purse

 

Project Ideal-ist2018 organizuje „Ideal-ist Proposal Check Event for ICT related calls in Horizon 2020” (2017). Impreza ta ma pomóc wnioskodawcom programu Horyzont 2020 startującym w najnowszych konkursach wymagających zastosowań ICT w złożeniu wysokiej jakości wniosku projektowego. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję poddać swój prawie ukończony wniosek ocenie doświadczonych ewaluatorów. Ich uwagi i sugestie mogą stanowić duże wsparcie, a wprowadzone poprawki przyczynią się do osiągnięcia lepszej oceny w ostatecznej ewaluacji wniosku. Tym bardziej więc zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Do udziału zapraszamy potencjalnych beneficjentów konkursów H2020 w roku 2017 powiązanych z ICT (lista konkursów i szczegóły w załączniku), którzy są w trakcie przygotowywania wniosku – w spotkaniu może brać udział koordynator oraz jeden z partnerów z konsorcjum. Każdy z wniosków poddany jest ocenie przynajmniej dwóch niezależnych ekspertów (podpisują oni klauzulę tajności – treść wniosku nie będzie rozpowszechniana) i tak jak w trakcie rzeczywistej ewaluacji przygotują oni raport oceny. Na bieżąco możliwa też będzie dyskusja i konsultacje z ekspertami i przedstawicielami europejskich punktów kontaktowych.

W tym roku spotkanie odbywa się w dwóch terminach (istnieje także możliwość połączenia zdalnego za pośrednictwem Skype):

 • 15 marca w Oslo i Wiedniu
 • 31 marca w Pradze

Szczegóły i informacje o rejestracji w załączonym zaproszeniu: Proposal_Check_Event_Invitation_2017

Rejestracja: https://goo.gl/forms/CaARL1g43crNQ6Xr2

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej szansy!

W dniach 17-18 listopada 2016 r., odbył się w Luksemburgu dzień informacyjny dotyczący badań i innowacji ICT w przemyśle kreatywnym i obszarze dziedzictwa kulturowego. Podczas sesji plenarnej przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazali uczestnikom informacje na temat bieżącego Programu Pracy i wytyczne dotyczące najbliższych konkursów w tym obszarze (ICT-20-2017 i CULT-COOP-09-2017). Spotkanie było także okazją do zaprezentowania pomysłów projektowych.

Zarówno prezentacje Komisyjne, informacje o dotychczasowych inicjatywach, jak i prezentacje uczestników są udostępnione na stronie wydarzenia: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-research-and-innovation-creative-industries-and-cultural-heritage-horizon-2020-1 .

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Fed4FIRE to projekt, którego realizacja zaczęła się jeszcze w ramach 7. Programu Ramowego, udostępnia łatwo konfigurowalne środowiska testowe. Testy mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień technologicznych, począwszy od rozwiązań w chmurze poprzez połączenia bezprzewodowe i przewodowe, sieci czujników itp.

Przeprowadź eksperyment badawczy – przetestuj swój pomysł. Właśnie został otwarty nabór do kolejnego konkursu dla eksperymentatorów „1st Fed4FIRE+ Competitive Call for Experimenters”.

Środowisko testowe Fed4FIRE+ (kontynuacja projektu) pozwala sprawdzić na szeroką skalę rozwiązania i innowacje wypracowane w laboratoriach mniejszych instytucji/firm, które nie mają na co dzień dostępu do takich infrastruktur. Zasoby Fed4FIRE+ są w pełni dostępne zdalnie, stąd jedynym wymaganiem technicznym jest dostęp do sieci.

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2017 r. Zanim jednak złożymy ostateczną jego wersję, niezbędne jest sprawdzenie wykonalności – wymagany jest kontakt z przedstawicielami konsorcjum Fed4FIRE (na adres contact@fed4fire.eu wysyłamy zarys konceptu) i upewnienie się, czy oferowane przez projekt środowisko testowe spełni wszelkie wymagania niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu. Drafty wniosku do weryfikacji przyjmowane są do 8 lutego 2017 r.

Więcej szczegółów na stronie.

 

W dniach 17-18 stycznia 2017 r. odbyło się w Luksemburgu spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Big Data. Zostało ono zorganizowane przez Big Data Value Association (BDVA). BDVA to partnerstwo publiczno-prywatne, które wraz z Komisją Europejską odpowiada za przeprowadzanie konkursów Big Data PPP. W dniu informacyjnym uczestniczyło prawie 500 zainteresowanych tą tematyką.

Spotkanie, poza częścią informacyjną (prezentacja tematów konkursowych: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-days-horizon-2020-big-data-public-private-partnership-topics-2017 ), było przede wszystkim okazją do zaprezentowania pomysłów projektowych, które mogą być zgłoszone w aktualnych konkursach związanych z tematyką Big Data (https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/info-day-2017-ict-14-15-16-17/stream-items.cfm?id=376 ).

Wszystkich zainteresowanych tematyką zachęcamy do zapoznania się z pomysłami i włączenia do współpracy.

Projekt Fortissimo umożliwia europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zaistnienie na rynku globalnym poprzez udostępnienie im infrastruktury HPC. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą testować swoje innowacyjne rozwiązania w chmurze. Aktualnie projekt Fortissimo 2 zaprasza MŚP do kolejnego konkursu.

Termin przyjmowania wniosków upływa 7 grudnia 2016 r.

Szczegóły konkursu i zasady naboru dostępne są na stronie projektu.

fortissimo_logo

 

Project Outline for an Innovative Training Network
Dublin City University

Description and Motivation:

Online sales are growing rapidly while brick and mortar companies are hit by stagnation or even diminishing returns. Europe is losing ground against the big global players from the US and Asia whereby turnover drains and jobs are axed. Traditional brick and mortar companies have particular advantages over pure online retailers (e.g. haptic of products), but fall behind in other aspects like information quality, assortment or delivery quality. Due to technological advancements shopping will look differently in 2025. New technologies including wearables, location based services and the IoT have the potential to serve as bridge builders between offline and online commerce by enabling parallel utilization of different shopping and information channels. The on-site use of these new technologies and devices at retail stores opens up novel promising opportunities. The rigor combination of online, offline and mobile channels provides manifold great potentials for those companies who are able to play a dominant role in omni-channel.

General Objective:

 • GO1: To implement an innovative interdisciplinary cross-sector Pan-European training network in order to eliminate barriers between disciplines, sectors, and countries in the field of connected retail.
 • GO2: To establish a training programme for a new generation of highly-skilled researchers by conducting comprehensive blended training that combines campus-based and industrial practice training through well-established researchers and practitioners from academia and industry. This should generate excellent career perspectives for the recruited ESRs both in the industrial and the academic sector through tailored training along individual career development plans.
 • GO3: To implement an innovative research programme to develop innovative concepts, methods and applications in the context of connected retail by conducting complementary individual research projects with each exploring a specific field of connected retail.
 • GO4: To ensure the continuation of the training on a European level via multiple training formats in the form of long-term academic training initiatives and study programmes.
 • GO5: To disseminate the accumulated knowledge to all relevant stakeholders.

Research Goals:

 • Conduction of comprehensive investigations and elaborations in no-line commerce incorporating online, offline and mobile channels along the whole customer journey with consideration of Business models, Digital marketing, Consumer behavior, Legal issues, Business processes, Logistics, Technology
 • Elaborate innovative approaches for the innovation breakthrough of no-line commerce in Europe.

Research Objectives:

 • RO1: Digitalisation of Business Models: Individual research projects shall identify ways for the successful configuration of business models in connected retail and develop a corporate foresight model for sustainable business development in connected retail.
 • RO2: Information Systems for Connected Retail Processes: Individual research projects shall evaluate opportunities of Big Data for enhancing connected retail business processes, identify challenges and develop IT architectures for the integration of retail systems in connected retail and develop omnichannel recommender systems for connected customer journeys.
 • RO3: Connected Omnichannel Retail Marketing: Individual research projects shall identify psychological determinants of dynamic channel selection in the context of connected retail, identify factors of omnichannel marketing along the customer journey in the connected retail context and develop a model for data analytics and visualisation in connected retail.
 • RO4: Omnichannel Retail Logistics: Individual research projects shall optimize retail logistics by applying physical internet principles, develop and evaluate delivery methods for the last mile using smart logistics concepts and develop methods for perishable food logistics and food information systems.
 • RO5: Connected Retail Technology: Individual research projects shall develop applications using augmented reality for enhanced in-store customer experiences and store operations, investigate controlling attentiveness in in-store retail and develop concepts and methods to integrate smart connected shopping carts with mobile payment solution in a virtual checkout.
 • RO6: Legal Regulations: An individual research project shall identify legal challenges of connected retail on the European market.

Benefits for non-academic beneficiaries:

 • ESRs are 100 % funded by the training programme for 36 months
 • During these 36 months ESRs shall work on a specific cutting edge challenge of the company in the field of no-line commerce
 • ESRs get scientific assistance and supervision by academic partners
 • ESRs get training specifically aligned to the no-line challenge
 • ESRs participate in an interdisciplinary training network that provides a comprehensive education in the field of no-line commerce
 • ESRs are trained in transferable skills that aim to produce creative, entrepreneurial and innovative employees required by the retail industry
 • Access to the results of investigations conducted across the training-network

Contribution of non-academic beneficiaries:

 • Active participation in the project (e.g. trainings, supervisory board)
 • Hosting, supervision and mentoring for the ESR
 • Facilitate researcher exchange within the network
 • Support the scientific and economic exploitation of the results

Contact Dr Markus Helfert on markus.helfert@dcu.ie

Dublin City University

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: 2017 Mobility for Growth
Evaluation Scheme: Two stage (first stage)
Closure Date: 26/01/2017

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

The new Distributed Electric Propulsion – DEP uses a revolutionary design, generating lift within a relatively small body by employing a unique combination of lifting surfaces. This is primarily because it allows the creation of an extremely compact aerial vehicle which has Vertical Takeoff and Landing capabilities and high lifting efficiencies. DEP as a rotorless drag-reducing propulsion system can be deployed in a versatile hover-capable flying aircraft to lift heavy loads efficiently. Scalable with a combination of stable overlapping flight roles and modes from horizontal take-off through assisted low speed and stationary hover through to high speed winged flight and back. DEP mainly employs a multiple ducted fan arrangement and new ducted fan configuration creating a very efficient air distribution

This innovative DEP concept allows building some aircraft configurations that are also news. As a pilotless drone or replacement for ageing S/VTOL airframes, this multi-role propulsion system and application provides enhanced operational versatility, stability, scalability, handling, fuel-efficiency, payload capacity, performance, reduced noise and increased safety potential. Other benefits are simplified mechanical construction over helicopter with multiple-redundant array of engines with independent throttling for directional thrust, feathering on failure and controlled vertical cushion decay to produce a soft landing. Blade-shedding will not cause catastrophic power-loss from multi-engined array

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

R&D, design, simulation and testing in aerospace field; Aircraft/rotorcraft industry; Aircraft egineering; Aircraft marketing; H2020 proposal design/ dissemination of  results; Innovative incubation.

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Phase 1 – Initial Concept Evaluation and Feasibility Assessment
Phase 2 – Detail Design, Simulation & Analysis
Phase 3 – Procurement, Build & Testing prototype
Phase 4 – Marketing Study for Further Development
Phase 5 – Dissemination of the Project Results

Type of partner(s) sought:

Aircraft / rotorcraft / UAS manufacturers,  R&D  centres aircraft / rotorcraft; Design / testing centres aircraft / rotorcraf,  Universities; Government or local agency; Aircraft marketing company; Innovation incubator.

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Organisation: Powertrain Technologies
Department: Engineering
Type of Organisation: Consultancy
Country: Romania

Ta wiadomość jest ważna do 2017-01-26

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: H2020-ICT-2017
Type of Action: Innovation Actions
Evaluation Scheme: One Stage
Closure Date: 8/11/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

The aim of the project is to develop a online application for users from the European Union and the CIS on the questions of renewable energy. The project is based on the possibilities of Google Classroom, where in the form of Big Data gather all the available training courses, scientific publications and articles, studies and other materials on this topic.

The user receives a response to its request, and also set of courses in the relevant subject and other materials for further development. Selection of materials is carried out by means of the application.

By optimizing the search process, transfer and analysis of information we want to create an accessible platform for raising awareness and interest in clean energy. The platform is designed for the use of tablets and mobile devices and optimized for them.

Platform integrated into social networks such as Facebook, Linked In, Twitter, in addition to finding and communicating with „like-minded people” – people with similar queries ensures the availability of the received information. In addition, the user can contact the team of working online in these networks specialists and get a personal answer to question that will allow to personalize the user’s query and to generate the most accurate answer.

The platform presents the work of experts from all world, research from various Universities, the materials of the European specialized media and other representatives of the content industry, covering news in the field of renewable energy. This will expand opportunities for cooperation of leading representatives of science, business and media in the renewable energy sector in Europe and beyond; increase the effectiveness of their work and, thanks to the interactive capabilities of the platform will be the basis for interdisciplinary communication and interaction of representatives of the content industry in clean energy.

Our project will make available online lectures, live broadcasts from the construction, to listen to the recordings and to present various meetings of European and partner countries. This will make the team of specialists, translating materials into other languages, add subtitles to video materials. This practice will allow users to be informed of the latest events will further enhance their awareness and will work with those for whom unacceptable printed information. similar result of implementing the integration of our application in environments such as Periscope and Youtube.

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

experts in WEB modeling

experts in online application`s developing

the experts of thematic content

marketing experts

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Design and implementation of the software product
Advertising platform`s promotion
Software optimization
Filling platform by the content
The implementation of expert functions

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
No
PROPOSER INFORMATION
Organisation: „Medium”
Department: Engineer-programmer’s
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Belarus
PROJECT OVERVIEW
PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

HORIZON 2020 Health, demographic change and well-being

SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification

(RIA) 40.0     04 Oct 2016 (First stage) 11 Apr 2017 (Second stage)

Specific Challenge: Despite the major advances in understanding disease in the post-genomic era, still a majority of all drugs are effective in only a limited number of patients. From a clinical perspective, implementing knowledge-based decisions on what therapeutics to use for which patients and, if relevant, in which combinations, are extremely challenging. The aspiration to provide more effective therapeutic interventions tailored to the individual or groups of individuals with common molecular phenotypes remains unfulfilled because of the variable response of individuals to such interventions.

The proposed project will research and deliver new methods for disease-mechanism based patient stratification to address the needs for stratified or personalized therapeutic interventions. The proposals will develop new methods and implement them by integrated software system that will provide solutions to analyze multidimensional and longitudinal data from multiple sources, using areas like pharmacogenomics, systems biomedicine, big data analysis and computational modeling.

The new methods will support the development of improved targeted therapies, optimizing the intervention to individual patients, thus facilitating achievement of a greater success in treating or curing the patients.

The system and the process that will demonstrate new concepts of stratification will be validated in pre-clinical and clinical studies in 3 different locations, taking into account sex and gender differences. The system will be focused on addressing 3 complex diseases having high prevalence and possibly will also have high economic impact.

In the case of success system can in future be gradually improved by SMEs participated in the project by future developments to address main complex diseases.

The system design and implementation will comply with the regulatory aspects needed for clinical practice. The companies and SMEs participated in the system development will benefit from detailed plans for commercialization opportunities.

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

Hospital/University/company 

1. Expirienced in coordination and management of concortium

2. Expert in proposal writing

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Partner need to lead one WP and participate at least in two others

WP1 Management

WP2 Dissemination and communication.

WP4 Research and data collection.

Developing access to existed and establishing new medical data bases

WP3 Research the analysis methods and Modeling.

The medical data analysis methods and computational modeling.

WP4 System integration and software implementation.

WP5 Validation in pre-clinical and clinical studies.

WP6 System and methods demonstration. Demonstration to end users in 3 case studies.

WP7 Future research recommendations. The exploitation plan.

Type of partner(s) sought:

The consortium include:

1. Hospital/University experts in patient stratification aims at grouping patients into disease sub-groups, where the specific pathological processes involved are better defined (clinical/molecular phenotypes).

2. University/SME Developers of targeted therapies, optimizing the intervention to individual patients, achieving greater success in treating or curing the patient.

3. Hospital/University Researchers for disease-mechanism based patient stratification to address the needs for stratified or personalized therapeutic interventions.

4. University/Research Centers involving experts in pharmacogenomics or systems biomedicine approaches relevant for the objective above.

5. University/SME researchers experienced in the medical data analysis and computational modeling.

6. Hospitals or Clinique to be responsible for the new concepts validation in pre-clinical and clinical studies.

7. Patients associations connected to complex diseases having high prevalence.

8. Experts in the regulatory aspects of clinical practice and commercialization opportunities.

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Organisation: GARD Ltd
Department: R&D
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Israel
PROJECT OVERVIEW
PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

Flying drones promise to replace many civilian services currently requiring humans by means of robots performing product delivery, agricultural monitoring, inspections and maintenance, damage assessments. For this vision to be concretized, drones need to be safe, reliable, available on demand and most importantly fully automatic. This revolution is facing three challenges:

1. the design of services that are possible to be executed within the regulations;

2. the development of landing stations that the drones can exploit as docking point to recharge their batteries;

3. the development of a master-control software that deals with coordination and optimization of the flights and operations of the drones performing the service.

The „Persistent Imaging with Robotized Drones” project (PIRD) is addressing the key technical challenges that all drone automation companies are facing today and that, if solved, will open the drone services market to existing and new industries. PIRD innovation will solve these challenges by the use of a platform managing transparently operations with small multi-copters and a network of landing/recharge stations. The PIRD system controls navigation, information feeds from the drones, and the operation strategy in a fault tolerant and law-abiding way. The software is able to program the flight plan best for each individual drone taking into account dynamically its role in the overall mission.  The hardware ensures a permanent operation of the drones despite the limited autonomy and range of drones. The development of this innovation will allow for the first time to coordinate and manage in a fully automated way fleets of drones.

By integrating together the evolution of the prototypes developed during phase 1 of the SME instrument, the consortium intends to commercialize, in the short term, a modular platform that in the future can be deployed beyond industry 4.0 applications, especially in urban settings. This platform should provide an extremely flexible array of solutions that, thanks to the coordinated management of many available drones, can run either continuously (24/7), only at specific hours, or to be activated if triggered by specific events, such as alarms or natural events. The operators in the control room upgraded by the PIRD system will effectively have „eyes in the sky”, which will offer new real-time useful information, in a fully automatic way, with none or very little human supervision required.

The final business goal at the end of the SME instrument phase 2 is to tackle the global scene using these early achievements as a springboard for market penetration and to extend the viability of multiple innovative technological solutions to other potential fields of applications, such as

the safeguard of the national heritage (inspection of monuments or archaeological sites, extended photographic campaigns, etc.), the intervention in post-disaster scenarios (accidents, fires, earthquakes, landslides, etc.), the protection of the environment, and so on – contexts that could raise the interest of major institutional partners.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

European SMEs (non-Italian) which implements projects on drones or provides services through drones.

The key sector within which the company operates has to be one of the following:

– protection of the environment

– hydrogeological/geophysical instability (e.g. volcanology)

– safety in industries (oil&gas, power plants..)

– intervention in post-disaster scenarios (accidents, fires, earthquakes, landslides, etc.)

– videosecurity of large industrial complexes

– data analytics of aerial imaging

– machinery or infrastructure inspection specialists (e.g. aircraft inspections)

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Within the PIRD project, the SME sought has the task to identifying the customers needs and to experience the multidrones service within the specific sector in which it operates.

Type of partner(s) sought:

European SMEs (non-Italian) which implements projects on drones or provides services through drones.

In answering this partners search the company shall specify:

1. the key sector in which it operates

2. the turnover achieved through its project/service with drones

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
No
PROPOSER INFORMATION
Organisation: Democenter-Sipe Foundation
Department: Democenter-Sipe Foundation
Type of Organisation: Others
Country: Italy

Ta wiadomość jest ważna do 2017-05-03

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: H2020-EE-2016-2017
Evaluation Scheme: One Step
Closure Date: 15/09/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

EPORE aims at supporting clearly defined groups of vulnerable consumers in tackling fuel poverty by facilitating more sustainable energy behavior and choices in their everyday life. It aims also at achieving structural changes of national policies to specifically address fuel poverty and include the transfer of best practices for the active engagement of vulnerable consumers.

EPORE will improve energy efficiency programmes especially in Eastern European countries, where there is a large stock of Soviet-era communal buildings / apartment blocks. Many buildings fall into the lowest energy efficiency categories and by implementing simple and cheap measures substantial long term savings can be achieved. In the Baltic countries, many buildings are supplied by district heating systems. It has long been recognised that such building stock often suffers from poor energy efficiency, and exacerbates problems of energy affordability.

Project outputs: 1) creation of new working positions called „energy scanners”, lower educated and long-term unemployed people trained to undertake an energy screening of the energy situation of a household, in whihc the household receive energy tips and energy saving devices, 2) guideline for addressing fuel poverty definition, condition and transfer of best practice (delivered to national policy-makers), 3) manual with tailored scheme of incentives in three specific selected region, 4) pilot actions in the three areas and condition/improvements monitoring after 12 months. EPORE target groups: 1) vulneranle consumers in Eastern Europe affected by energy poverty, 2) national policy-makers in the pilot actions area. Project results: 1) definition and characterization of energy poverty issue in the consortium countries, 2) raising awareness about energy efficiency and energy poverty  thanks to the training and the creation of „energy scanners”, 3) definition and customization of territorial scheme of incentives in the consortium regions, 4) implementation of the pilot actions, 5) capitalization, communication and dissemination.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

EPORE project is looking for the following partners skills: energy efficiency analysis, energy poverty analysis, energy incentives knowledge, consumer attitude analysis, energy poverty best practice development, dwelling and tenure analysis, energy grants and loan experts.

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

The partners will be involved in the project in a balance way. The work will be divided in the following task: 1) development of a training strategy for the creation of new working positions called „energy scanners”, 2) fuel poverty analysis in terms of tailored definition, criteria for characterization, 3) individuation of best practices and inclusion in the guideline, 4) elaboration of a regional scheme for incentives, 5) pilot actions implementation in three areas. Further tasks are related to the project results communication.

Type of partner(s) sought:

Consumer organizations, policy-makers, regional energy authority, energy experts, research institute, secondary training institute, best practice sharing partners.

Where? Hungary, Czech Republic, Bulgaria, Poland, Slovakia, Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania, Germany, Austria, Italy, France, Belgium.

PROPOSER INFORMATION

Organisation: Cleopa GmbH

Department: Management
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Germany

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW
PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

MIPCI project aims to increase the security level in Critical Infrastructures of utilities in water systems. The purpose of this project is developing an integral platform that protects the infrastructures from both physical and cyber-attacks. Furthermore, if an attack eventually occurs, the system makes the operator acts consequently. A whole incident prevention system IPS (based on honeynets and automatic created rules) and automatic access control subsystem, belonging to the prevention level, are integrated in the system. The CCTV subsystem, radars against aerial attacks and an incident prevention system IPS, belonging to the detection level, are integrated too. Both prevention and detection levels are supervised by a system developed from a SCADA and a Physical Security Incident Manager. In case of attack, the system executes an automatic protocol; the European guidelines about attack responses are considered in the protocol. In order to warn the public in the vicinity,  warning software is managed by the tool, alerting selected people in the affected area. Also, geolocation of emergency service staff is controlled through the manager in order to protect and guide them during the mitigation actions.

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

The consortium is looking for partners in the following areas:

– Water operators

– Access control experts

– Security policy and standards

– Radar experts

– CCTV experts

– Civil protection organization

– Natural disaster modelling and prediction experts

– SCADA system manufacturer

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

The partners with the different profiles will be involved in the project work plan:

WP1: Concept and Architecture

WP2: Legal terms and risk analysis

WP3: Cybersecurity

WP4: Hardware and Integration Devpt.

WP5: After attack automatic action protocols design and development

WP6: Prototype Test and Readiness

WP7: Dissemination and exploitation

WP8: Project management

 

Type of partner(s) sought:

– Research centers

– SMEs and Industry

– Public organizations

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
No
PROPOSER INFORMATION
Name: aarce
Organisation: Ayesa
Department: R&D
Type of Organisation: Others
Country: Spain

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: H2020-DS-2016-2017
Type of Action: Innovation action
Evaluation Scheme: One Step
Closure Date: 25/8/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

A Spanish SME specialized on the provisioning of advanced solutions for IT services, is interested in building a consortium and submit a project under the call DS-02-2016 of Horizon 2020 (with deadline 28th August 2016).

Since the attacks (criminal, cybernetics, etc.) are becoming more sophisticated and massive, it is necessary to develop the appropriate security tools and provide specific resources for a continuous updating of defenses against them. This project aims to develop a technology for self-protection of files (documents, tools, etc.). Usually, the authorized users for using a file (or document) could be considered unreliable. You need to trust them about how they are going to use the file and therefore you leave the security of the document in the hands of those authorized users.

The protection technology that will be addressed in this project will seek to overcome the limitations of the SoA and it will become an everyday tool for SME´s, local public administrations and individuals on the daily basis, as it is intended as a very low cost compared to current solutions that require installation of hardware and software infrastructure within the enterprise IT structure.

Our project is mainly focused on the security for SMEs and local public administrations, but the individuals can also use our solution because they have threats as the other end users, so they need a protection for their documents.

The call:

 • DS-02-2016 “Cyber Security for SMEs, local public administration and Individuals”.
 • Call deadline: 28th August 2016.
 • Deadline for the expressions of interest: end of July 2016.
 • Duration of the project: TBD.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

Requested partners are SMEs and big enterprises experienced on developing security solutions, R&D institutions, public and private security end users which could address the specific needs and also provide feedback during the project development, and a legal organization with the objective to take into account the guidance documents, best practices and standards. Besides, the partners should have experience integrating and validating solutions.

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:
 • Use case definition
 • Develop the technology.
 • Standardization participation.
 • Integration and validation.
 • Tests and demonstration.
Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Phone: 0034 91 736 06 82
Organisation: Innovati networks, SL
Department: R&D
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Spain

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIE
Date of Publication: 14/07/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

The focus of the RUR-09 call is identifying innovative business models that are developing in rural areas, have significant potential to create added value, social cohesion and jobs and are likely to be up scaled to or replicated in other areas. Proposals in the context of this call should produce practical and business-oriented tools such as for example a collection of business cases for new entrepreneurs. Communication and transnational approach are two crucial factors.

LIVERUR aims at expanding an extremely innovative business model called Living Labs among the rural regions. Living labs are user-centred, open-innovation ecosystems often operating in a territorial context, integrating concurrent research and innovation process within a public-private partnership. The basis for the strategic development of a rural Living Lab is in establishing a sustainable stakeholder partnership; users, policy-makers, companies, researchers enter into agreements on the basis of which they may engage in longer term collaboration. However, a successful Living lab business design can be expected to be highly affected by the specific context of the Living Lab rural environment and by its specific objectives and ambitions. LIVERUR project identifies Living Labs as innovative business models that are currently developing in rural areas, and it will undertake socio-economic analysis to identify, describe and benchmark differences between the new Living Lab approach and more entrepreneurial traditional approaches (mass production, development of prices, optimising the cost structures with the enterprises, rationalisation). LIVERUR project pays particular attention to Living Labs, since they foster a more sustainable mobilisation of resources, improved cooperation between operators along the value chain and lead to new services. Living Lab utilizes the open innovation concept in a wider sense, with success/failure rate determined by empirically based research key factors. Since there is still a lack of empirically grounded studies, the short term objective of LIVERUR is to improve knowledge of business models growing in rural areas, including a through understanding of their potential. In the long term the project will increase the potential for rural economic diversification.

Project outputs:

 1. Extensive report on the comparison between entrepreneurial traditional approaches, advantages and disadvantages, and the new revolutionary approach of Living Labs

 2. Strategy for gradual shift toward the Living Lab approach

 3. Training activities for entrepreneurs and regional development energy on the new concept of open innovation and Living Lab approach

 4. One business-oriented tool: collection of business cases targeting new entrepreneurs and offer them guidance and benchmark solutions

 5. Communication plan to capitalize the project across Europe

Project target group:

 • rural entrepreneurs

 • policy-makers for fostering investments in the area

Project results:

 • Deep knowledge of the new approach called Living Labs

 • Implementation of shifting plan from traditional to more innovative approach in the rural sector

 • Increase of entrepreneurs knowledge about rural business models and alternative approaches

 • Business case tool creation

 • Transnational of the project to solve a common European issue: food security and sustainable use of the resources

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

Required skills and expertise: deep understanding of the rural context, bio-based value chain analysis, socio-economic rural analysis, rural business model expertise, living lab and open innovation expertise, comparison of business models in terms of starting conditions, enabling factors, obstacles faced, financing mechanism, gender issues, attractiveness to young workers. Energy experts and sustainable development institutes. Regional development agencies. E-mobility and sharing economy experts and stakeholders (SME to be preferred).

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

The project tasks are: 1) comparison of traditional and living labs business models, 2) development of strategy plan for a gradual shift toward more innovative models, 3) iteration of training activities and programmes for entrepreneurs, 4)  business case tool development, 5) communication plan and transnational transposition of the project.

Type of partner(s) sought:

Stakeholders to be involved in the consortium: research institutes focused on rural issues, agricultural entrepreneurial organisations, agricultural consumers organizations, regional development agencies, SMEs in the food sectors, energy efficiency and resource management institutes/experts, bio-based value chain stakeholders.

PROPOSER INFORMATION
Organisation: Cleopa GmbH
Department: Management
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Germany

Komisja Europejska pokryje koszty transportu 11 osobom z Polski, które chciałyby uczestniczyć w ICT Proposers’ Day 2016.

Największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICTICT Proposers‚ Day 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września, w Bratysławie. Spotkanie organizuje Komisja Europejska we współpracy z sieciami NCP i EEN. Podczas niego zostaną omówione tematy nadchodzących konkursów związanych z ICT w programie Horyzont 2020.

ICT Proposers’ Day 2016 będzie także okazją do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT i w pozostałych obszarach tematycznych programu Horyzont 2020, gdzie kluczowe jest zastosowanie technologii ICT. Podczas sesji networkingowych będzie możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów pod przyszłą współpracę.

Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja Europejska sfinansuje podróż (wyłącznie koszty transportu) naukowcom i przedsiębiorcom z tzw. nowych krajów członkowskich.

Zasady dofinansowania określone przez KE:

  • koszty transportu: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;
  • agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z każdym wybranym uczestnikiem indywidualnie w celu uzgodnienia szczegółów przejazdu. Agencja będzie rezerwowała i opłacała bilety na uzgodnionej z uczestnikiem trasie;
  • wybrane osoby nie mogą we własnym zakresie ani rezerwować ani też opłacać biletów za przejazd, ponieważ Komisja Europejska nie będzie dokonywała zwrotów poniesionych kosztów;
  • w przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
  • zmiany po dokonaniu rezerwacji i wykupieniu biletów (zwłaszcza na samolot) nie będą możliwe.

W celu wyłonienia osób, które zostaną zgłoszone do dofinansowania przez KE, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE) swoją kandydaturę wysyłając następujące informacje:

Wypełniony, kompletny formularz: ICT_2016_PARTICIPANT FORM zawierający:

  • dane osobowe i kontaktowe
  • informacje, z jakiego miasta będzie planowany wyjazd/wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej transport).
  • Linki do:
   1. wypełnionego publicznego profilu potwierdzającego rejestrację na ICT Proposers’ Day 2016 (link 1)
   2. wypełnionego profilu na sesje networkingowe- Face2Face Brokerage event– organizowane przez projekt Ideal-ist 2018 oraz sieć Enterprise Europe Network (link 2),
   3. opcjonalnie link do prezentacji zgłoszonej do sesji tematycznej (link 3).

Aby spełnić wymagania zgłoszeniowe należy po kolei:

Wypełnić wszystkie wymagane pola i zaznaczyć opcję „I want a Public Profile”. Po zakończeniu rejestracji profil znajdzie się na liście uczestników spotkania.

Wyszukać swój profil, skopiować link do niego i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORMlink 1.

Przykład: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/person.cfm?personid=65342

Wypełnić profil Face2Face. Obowiązkowe jest wypełnienie opisu ORGANISATION INFORMATION (ABOUT US,AREAS OF ACTIVITY) oraz COOPERATION PROFILE.

COOPERATION PROFILE powinien zawierać opis (do wyboru):

H2020 ICT PROJECT IDEA (pomysł projektowy do konkretnego konkursu H2020)

lub

H2020 ICT EXPERTISE (przedstawienie zakresu kompetencji instytucji pod konkretny konkurs).

Po zakończeniu rejestracji profil znajdzie się na liście uczestników spotkań Face2Face Brokerage event. Zbiorcza lista profili dostępna: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/profiles

Wyszukać swój profil, skopiować link do niego i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORMlink 2.

Przykłady:

H2020 ICT Expertise: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants/92

lub

H2020 ICT Project Idea: https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants/69

https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants/116

 • Zarejestrować się na sesję tematyczną (OPCJONALNIE)

Wybrać z agendy  jedną lub więcej sesji tematycznych. Zgłosić swoją prezentację: w sekcji „Presentations” link „Submit your own”.

Taka prezentacja (maks. 5 min.) powinna zawierać informacje o instytucji plus wstępne informacje o pomyśle projektowym pasującym do tematu sesji.

Wyszukać swoją sesję, w ramach sesji swoją prezentację, skopiować link do prezentacji i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORMlink 3.

Przykład: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?id=18612 prezentacja zgłoszona do sesji International Cooperation

Zasady formalnej weryfikacji zgłoszeń:

  • oferta finansowania kosztów podróży ze strony KE skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy wyrażą gotowość do wygłoszenia prezentacji podczas sesji tematycznych oraz uczestnictwa w sesjach brokerskich.
   Prezentacja ma dotyczyć zaprezentowania organizacji macierzystej uczestnika spotkania oraz pomysłów projektowych związanych z obszarem ICT (maks. 5 min. prezentacja przygotowana w ppt);
  • z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba;
  • w przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu);
  • pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały dofinansowania;
  • kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń (ICT_2016_PARTICIPANT FORM) będzie brana pod uwagę;
  • niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę (nie dotyczy pola z link 3);
  • linki zawarte w formularzu (ICT_2016_PARTICIPANT FORM) muszą prowadzić do pełnych opisów składających się z co najmniej kilkudaniowych informacji;
  • na zgłoszenia czekamy maks. do niedzieli, 24 lipca 2016 (do końca dnia- do 24:00). Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
  • zgłoszenia należy wysyłać na adres:
   aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Zasady merytorycznej weryfikacji zgłoszeń:

  • ocena zbieżności pomysłów projektowych i ofert partnerstwa z założeniami konkursowymi tematów związanych z ICT w nadchodzących konkursach programu H2020 w latach 2016-2017,
  • wyżej oceniane są COOPERATION PROFILE zawierające H2020 ICT PROJECT IDEA (pomysły projektowe), niżej te z H2020 ICT EXPERTISE,
  • zgłoszenia zawierające link do prezentacji (link 3) są dodatkowo punktowane.

Weryfikację zgłoszeń przeprowadzi zespół ICT z KPK PB UE, wspólnie z reprezentantem z MNiSW- delegatem krajowym do Komitetu Programowego ICT.

Terminy:

24.07.2016 r. (godz. 24:00) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;

28.07.2016 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie powiadomienia do wybranych osób;

28.07.2016 – wysłanie listy wyłonionych uczestników do KE.

Do niniejszej wiadomości dołączony jest formularz:

 1. ICT_2016_PARTICIPANT FORM dostępny pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/ICT_2016_PARTICIPANT_FORM.xlsx

Więcej informacji o spotkaniu ICT Proposers’ Day 2016na stronie wydarzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Ihnatowicz

tel. 795 112 967

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: H2020-DS-2016-2017
Type of Action: Innovation action
Evaluation Scheme: One Step
Closure Date: 25/8/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

Horizon 20/20 , DS-02-2016: „Cyber Security for SMEs, local public administration and Individuals” says , that:

„Europe’s SMEs, local public administration and citizens face particular challenges in addressing basic cyber security threats. HORIZON 2020 – Work Programme 2016 – 2017 Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens On one hand, in the case of SMEs and local public administration, their size and budgetary constraints often precludes them from putting in place highly granular organisational structures, retaining dedicated information security personnel and making significant investments in cybersecurity products or services.”

To answer this challenge it is proposed to evaluate  Sentrycs Data is Software-as-a-Service for SMEs. This will  enable SMEs to share a file, execute transaction or sign a contract, securely and confidentially, with anyone in the world, while satisfying data compliance requirements.Sentrycs Data is SaaS , using desktop-based Control Panel , enabling Online Data Privacy and Data Integrity , specifically targeted for SMEs and individuals , requiring zero integration with any Infrastructure. Competition requires integration with Enterprise Active Directory (unacceptable for SMEs , individuals) or using insecure Social Networks (Facebook , Google).

The goals of the R&D project are:

1. to determine compelling use cases for application

of SC Data technology for SMEs , local public administration and individuals

2.to test these use cases with selected SMEs , local public administration and individuals

with the help of public organizations representing their needs and

3. to disseminate the results.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

1. Public organization  – project coordinator

2. SentryCom – partner , Sentrycs Data provider

3. Industrial provider of software-based IT products for SMEs – partner ,

use cases provider

4. SMEs  – partner

5. Local Public Administration – partner

6. Local Communities -partner

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

1. to determine compelling use cases for application

of Sentrycs Data technology for SMEs , local public administration and individuals

2.to test these use cases with selected SMEs , local public administration and individuals

with the help of public organizations representing their needs and

3. to disseminate the results.

Type of partner(s) sought:

1. Public organization  – project coordinator

2. SentryCom – partner , Sentrycs Data provider

3. Industrial provider of software-based IT products for SMEs – partner ,

use cases provider

4. SMEs  – partner

5. Local Public Administration – partner

6. Local Communities -partner

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Name: EliTalmor
Organisation: SentryCom
Department: SentryCom
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Israel

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: H2020-ICT-2017
Type of Action: Innovation Actions
Evaluation Scheme: One Stage
Closure Date: 8/11/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:
EPEA   consortium will integrate and demonstrate advantages of enabling platform for improved Media and Content delivery.
The platform will enhance users’ experience and accessibility when consuming content by offering smart interfaces that enable meaningful, personalized and engaging interactions, with digital post-PC devices and with different audience groups participants accessible also through the social nets. By offering these improved services to the users, the European media industry will be more competitive and will profit from users’ engagement, new services and attracting new market segments such as aging or people with disabilities.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):
Partner need to have skills that can significantly contribute to ICT-19-2017 call objectives
i. Exploiting synergies between the participation of individuals connected through social media and the convergence environment. New services will build around content aggregation, annotation, mash-ability, verification, analysis, search, media sharing and recommendation.
ii. Developing immersive and pervasive solutions for increased personalized user experience in content consumption in order to meet new user expectations (e.g. hyper-personalized, real-time storytelling, QoE, free viewpoint, augmented reality).
iii. Facilitating the convergence process to enable the interaction with content on any device, anywhere, anytime in a multiplatform scenario. For instance, through the development of advanced personalised audio-visual services, for a successful European media and content industry, sustaining a participatory, pluralistic and diverse European media landscape.
iv. Development and advancement of accessibility solutions specifically for converging media and content. This may include technologies for subtitles, sign language, descriptive language, automated graphical presentation of avatar character, automated translation and adaption, personalized setup in an accessibility scenario.
The experience and skills needed could cover the following topics:
• Data Analytics to learn users’ involvement and personalization processes
• Social interaction and collaboration during media-consuming process
• Continuously assess behavioral patterns
• Using statistical methods and deep learning techniques.
• Implementing of discovery and recommendation engine
• Referring to cultural differences values and lifestyle
• Experience with cross-disciplinary applications as visual data (image/video/3D graphics) and speech/audio/text
• Content development and management
Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Partners need to participate in 3 WPs below and lead one of them:

WP1 Consortium Management
WP2 Dissemination and Exploitation
WP3 Enabling Platform infrastructure
WP4 Software integration and tests
WP5 Case studies and Demonstration
WP6 Future needs research and recommendations
Type of partner(s) sought:
SME, companies, University researchers, End users, Organizations in relevant to objective area
These can be organizations that have experience in or needs in:
– Experts in media and content delivery technologies
– Media streaming
– Media research
– A European TV content channel that uses broadcasting technologies
– Content publishers
– Organizations that can do case study and the system demonstration
Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Phone: 972 52 6402520
Organisation: GARD Ltd
Department: R&D
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Israel

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:
Proposal outline: 
Development of the Open environment for youth learning and entrepreneurship will allow to join efforts of ICT and business experts for assisting the youth in getting new skills and participation in joint projects.
Objectives (state-of-the-art / innovation):
There is a lack of sufficient collaboration with entrepreneurial stakeholders in teaching and students practice, and a lack of inter-generational learning.
Open environment  will allow to address the issue of teaching youth creativity, innovation capacity, problem solving skills, skills related to effective teamwork and sharing knowledge
Impact: 
Open environment will boost innovation and entrepreneurship capacity, bringing together many stakeholders from education, business and NGO sector. The knowledge generated as a result of the actions will be available to wide youth audience.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):
Modern pedagogical theory and practice of teaching innovation
Programming and Web Design
Theory and practice of distance and mobile learning
Distance learning
Mobile learning
Web 2.0 learning systems and solutions
Description of work to be carried out by the partner(s) sought:
Implementation of innovative teaching/learning technology
Web development
Learning content development
LMS MOODLE courses development
Type of partner(s) sought:
Universities, schools
Small business
NGOs
PROPOSER INFORMATION
Phone: +38(096)269-26-65
Organisation: NGO „Ukrainian forum for distance and mobile learning”
Department: Non-commercial association
Type of Organisation: Non Profit Organization
Country: Ukraine

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-02

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

5G Ultra reliable low-latency device-to-device (D2D) communication

is strongly demanded in vertical markets like industry 4.0 or intelligent transportation systems (ITS) with applications such as:

 1. Replacement of cable connections to mobile actuators or sensor in industrial cyber physical system (CPS), and
 2. for the provisioning of redundant sensor information (radar, optical, etc.) for autonomous vehicles to improve road safety.

In both cases harsh radio propagation environments lead to non-stationary fading processes that have a strong impact on the reliability and latency provided by the wireless communication link. The low-latency requirement is an important aspect that is different from other machine-type communications (MTC) link requirements.

Work packages:

 1. Measurement, modeling and emulation of non-stationary multi-node communication channels in the targeted 5G frequency bands
 2. Low-latency physical layer modulation formats for low packet error rates at short packet lengths (exploiting multiple diversity sources).
 3. System-level test methodologies using the position of vehicles or machines for wireless control loops (autonomous driving, automation and control in factories).
 4. SDR testbed implementations (physical layer wave forms and MAC algorithms)
 5. Protocols for low-latency operation in 5G networks (distributed MAC within a local context supervised by the 5G network)

The project idea refers to Strand 1 – wireless access and radio network architecture/technologies

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

Automotive industry, industrial automatization and control, 5G equipment manufacturing, wireless network operation, road network operation, connected autonomous vehicles

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Use case definition

Standardization participation

Equipment design and manufacturing

Type of partner(s) sought:

5G equipment manufacturer

road network operator

wireless network operator

car manufacturer

industrial automation and control manufacturer (vertical markets)

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
No
PROPOSER INFORMATION
Phone: +43 664 88390738
Organisation: AIT Austrian Institute of Technology
Department: Digital Safety and Security Departement
Type of Organisation: Research Center
Country: Austria