PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Komisja Europejska organizuje 2 kwietnia 2019 r. dzień informacyjny dotyczący nowego pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC Pathfinder. Wydarzenie będzie okazją do  zaprezentowania możliwości finansowania na 2019 rok projektów FET Open i FET Proactive. Będzie także stanowić platformę do prezentacji pomysłów projektów i networking.

Dzień informacyjny będzie wypełniony przez:

 • prezentację tematów EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive);
 • informacje na temat sposobu przygotowania i składania wniosków projektowych, procesu i kryteriów oceny;
 • możliwość bardzo krótkiej prezentacji nowatorskich pomysłów przez potencjalnych wnioskodawców (maks. 5 min., 1-3 slajdy) w celu identyfikacji potencjalnych partnerów.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo i nagrywane. Zapraszamy do oglądania !

Szczegółowa agenda spotkania i więcej informacji na stronie.

 

Katedra Komunikacji i Inżynierii Komputerowej (Wydział Informatyki i Komunikacji, University of Malta) szuka partnerów do współpracy w ramach konkursów Earth Observation.

Pełny profil partnera dostępny tu.

Konkursy, którymi są zainteresowani są otwarte do 12 marca 2019 r.:

DT-SPACE-06-EO-2019 „International Cooperation Copernicus – Designing EO downstream applications with international partners”

LC-SPACE-14-TEC-2018-2019 „Earth Observation technologies”

LC-SPACE-04-EO-2019-2020 „Copernicus evolution – Research activities in support of cross-cutting applications between Copernicus services”

Projekt Big IoT szuka partnerów do współpracy. Właśnie ruszył nabór do pierwszego otwartego konkursu.  Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych, które chciałyby włączyć się do ekosystemu IoT i wspólnie korzystać z dostępnych narzędzi aby rozwijać ofertę rynku IoT.

Tworzona przez konsorcjum Big IoT otwarta platforma wraz z udostępnionymi interfejsami (API Big IoT) umożliwia łatwe tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

1st Open Call  podstawowe informacje:

Total budget: €300 000
Maximal budget per project: €60 000
Call open for applications:  26th of April, 2017
Deadline for the proposals:  16th of June, 2017
Notification of selected projects:  July, 2017
Project Start:  1st of September, 2017
Project End: 31st of January, 2018

Więcej informacji o zasadach naboru.

Przewodnik dla developerów BIG IoT API dostępny na stronie projektu.

 

Komisja Europejska właśnie opublikowała nową broszurę prezentującą projekty z obszaru ICT realizowane na zasadzie przetargów publiczno-prywatnych (instrumenty PCP i PPI).

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną wersją. Zawiera ona przegląd realizowanych zamówień na innowacje ICT odpowiadające na zapotrzebowanie interesu publicznego w sektorach takich, jak ochrona zdrowia, opieka nad osobami starszymi, transport, energia, bezpieczeństwo, zarządzanie wodą, edukacja.

Broszura: Innovation Procurement – The power of the public purse

 

Project Ideal-ist2018 organizuje „Ideal-ist Proposal Check Event for ICT related calls in Horizon 2020” (2017). Impreza ta ma pomóc wnioskodawcom programu Horyzont 2020 startującym w najnowszych konkursach wymagających zastosowań ICT w złożeniu wysokiej jakości wniosku projektowego. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję poddać swój prawie ukończony wniosek ocenie doświadczonych ewaluatorów. Ich uwagi i sugestie mogą stanowić duże wsparcie, a wprowadzone poprawki przyczynią się do osiągnięcia lepszej oceny w ostatecznej ewaluacji wniosku. Tym bardziej więc zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Do udziału zapraszamy potencjalnych beneficjentów konkursów H2020 w roku 2017 powiązanych z ICT (lista konkursów i szczegóły w załączniku), którzy są w trakcie przygotowywania wniosku – w spotkaniu może brać udział koordynator oraz jeden z partnerów z konsorcjum. Każdy z wniosków poddany jest ocenie przynajmniej dwóch niezależnych ekspertów (podpisują oni klauzulę tajności – treść wniosku nie będzie rozpowszechniana) i tak jak w trakcie rzeczywistej ewaluacji przygotują oni raport oceny. Na bieżąco możliwa też będzie dyskusja i konsultacje z ekspertami i przedstawicielami europejskich punktów kontaktowych.

W tym roku spotkanie odbywa się w dwóch terminach (istnieje także możliwość połączenia zdalnego za pośrednictwem Skype):

 • 15 marca w Oslo i Wiedniu
 • 31 marca w Pradze

Szczegóły i informacje o rejestracji w załączonym zaproszeniu: Proposal_Check_Event_Invitation_2017

Rejestracja: https://goo.gl/forms/CaARL1g43crNQ6Xr2

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej szansy!

W dniach 17-18 listopada 2016 r., odbył się w Luksemburgu dzień informacyjny dotyczący badań i innowacji ICT w przemyśle kreatywnym i obszarze dziedzictwa kulturowego. Podczas sesji plenarnej przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazali uczestnikom informacje na temat bieżącego Programu Pracy i wytyczne dotyczące najbliższych konkursów w tym obszarze (ICT-20-2017 i CULT-COOP-09-2017). Spotkanie było także okazją do zaprezentowania pomysłów projektowych.

Zarówno prezentacje Komisyjne, informacje o dotychczasowych inicjatywach, jak i prezentacje uczestników są udostępnione na stronie wydarzenia: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-research-and-innovation-creative-industries-and-cultural-heritage-horizon-2020-1 .

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Fed4FIRE to projekt, którego realizacja zaczęła się jeszcze w ramach 7. Programu Ramowego, udostępnia łatwo konfigurowalne środowiska testowe. Testy mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień technologicznych, począwszy od rozwiązań w chmurze poprzez połączenia bezprzewodowe i przewodowe, sieci czujników itp.

Przeprowadź eksperyment badawczy – przetestuj swój pomysł. Właśnie został otwarty nabór do kolejnego konkursu dla eksperymentatorów „1st Fed4FIRE+ Competitive Call for Experimenters”.

Środowisko testowe Fed4FIRE+ (kontynuacja projektu) pozwala sprawdzić na szeroką skalę rozwiązania i innowacje wypracowane w laboratoriach mniejszych instytucji/firm, które nie mają na co dzień dostępu do takich infrastruktur. Zasoby Fed4FIRE+ są w pełni dostępne zdalnie, stąd jedynym wymaganiem technicznym jest dostęp do sieci.

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2017 r. Zanim jednak złożymy ostateczną jego wersję, niezbędne jest sprawdzenie wykonalności – wymagany jest kontakt z przedstawicielami konsorcjum Fed4FIRE (na adres contact@fed4fire.eu wysyłamy zarys konceptu) i upewnienie się, czy oferowane przez projekt środowisko testowe spełni wszelkie wymagania niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu. Drafty wniosku do weryfikacji przyjmowane są do 8 lutego 2017 r.

Więcej szczegółów na stronie.

 

W dniach 17-18 stycznia 2017 r. odbyło się w Luksemburgu spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Big Data. Zostało ono zorganizowane przez Big Data Value Association (BDVA). BDVA to partnerstwo publiczno-prywatne, które wraz z Komisją Europejską odpowiada za przeprowadzanie konkursów Big Data PPP. W dniu informacyjnym uczestniczyło prawie 500 zainteresowanych tą tematyką.

Spotkanie, poza częścią informacyjną (prezentacja tematów konkursowych: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-days-horizon-2020-big-data-public-private-partnership-topics-2017 ), było przede wszystkim okazją do zaprezentowania pomysłów projektowych, które mogą być zgłoszone w aktualnych konkursach związanych z tematyką Big Data (https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/info-day-2017-ict-14-15-16-17/stream-items.cfm?id=376 ).

Wszystkich zainteresowanych tematyką zachęcamy do zapoznania się z pomysłami i włączenia do współpracy.

Projekt Fortissimo umożliwia europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zaistnienie na rynku globalnym poprzez udostępnienie im infrastruktury HPC. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą testować swoje innowacyjne rozwiązania w chmurze. Aktualnie projekt Fortissimo 2 zaprasza MŚP do kolejnego konkursu.

Termin przyjmowania wniosków upływa 7 grudnia 2016 r.

Szczegóły konkursu i zasady naboru dostępne są na stronie projektu.

fortissimo_logo

 

Project Outline for an Innovative Training Network
Dublin City University

Description and Motivation:

Online sales are growing rapidly while brick and mortar companies are hit by stagnation or even diminishing returns. Europe is losing ground against the big global players from the US and Asia whereby turnover drains and jobs are axed. Traditional brick and mortar companies have particular advantages over pure online retailers (e.g. haptic of products), but fall behind in other aspects like information quality, assortment or delivery quality. Due to technological advancements shopping will look differently in 2025. New technologies including wearables, location based services and the IoT have the potential to serve as bridge builders between offline and online commerce by enabling parallel utilization of different shopping and information channels. The on-site use of these new technologies and devices at retail stores opens up novel promising opportunities. The rigor combination of online, offline and mobile channels provides manifold great potentials for those companies who are able to play a dominant role in omni-channel.

General Objective:

 • GO1: To implement an innovative interdisciplinary cross-sector Pan-European training network in order to eliminate barriers between disciplines, sectors, and countries in the field of connected retail.
 • GO2: To establish a training programme for a new generation of highly-skilled researchers by conducting comprehensive blended training that combines campus-based and industrial practice training through well-established researchers and practitioners from academia and industry. This should generate excellent career perspectives for the recruited ESRs both in the industrial and the academic sector through tailored training along individual career development plans.
 • GO3: To implement an innovative research programme to develop innovative concepts, methods and applications in the context of connected retail by conducting complementary individual research projects with each exploring a specific field of connected retail.
 • GO4: To ensure the continuation of the training on a European level via multiple training formats in the form of long-term academic training initiatives and study programmes.
 • GO5: To disseminate the accumulated knowledge to all relevant stakeholders.

Research Goals:

 • Conduction of comprehensive investigations and elaborations in no-line commerce incorporating online, offline and mobile channels along the whole customer journey with consideration of Business models, Digital marketing, Consumer behavior, Legal issues, Business processes, Logistics, Technology
 • Elaborate innovative approaches for the innovation breakthrough of no-line commerce in Europe.

Research Objectives:

 • RO1: Digitalisation of Business Models: Individual research projects shall identify ways for the successful configuration of business models in connected retail and develop a corporate foresight model for sustainable business development in connected retail.
 • RO2: Information Systems for Connected Retail Processes: Individual research projects shall evaluate opportunities of Big Data for enhancing connected retail business processes, identify challenges and develop IT architectures for the integration of retail systems in connected retail and develop omnichannel recommender systems for connected customer journeys.
 • RO3: Connected Omnichannel Retail Marketing: Individual research projects shall identify psychological determinants of dynamic channel selection in the context of connected retail, identify factors of omnichannel marketing along the customer journey in the connected retail context and develop a model for data analytics and visualisation in connected retail.
 • RO4: Omnichannel Retail Logistics: Individual research projects shall optimize retail logistics by applying physical internet principles, develop and evaluate delivery methods for the last mile using smart logistics concepts and develop methods for perishable food logistics and food information systems.
 • RO5: Connected Retail Technology: Individual research projects shall develop applications using augmented reality for enhanced in-store customer experiences and store operations, investigate controlling attentiveness in in-store retail and develop concepts and methods to integrate smart connected shopping carts with mobile payment solution in a virtual checkout.
 • RO6: Legal Regulations: An individual research project shall identify legal challenges of connected retail on the European market.

Benefits for non-academic beneficiaries:

 • ESRs are 100 % funded by the training programme for 36 months
 • During these 36 months ESRs shall work on a specific cutting edge challenge of the company in the field of no-line commerce
 • ESRs get scientific assistance and supervision by academic partners
 • ESRs get training specifically aligned to the no-line challenge
 • ESRs participate in an interdisciplinary training network that provides a comprehensive education in the field of no-line commerce
 • ESRs are trained in transferable skills that aim to produce creative, entrepreneurial and innovative employees required by the retail industry
 • Access to the results of investigations conducted across the training-network

Contribution of non-academic beneficiaries:

 • Active participation in the project (e.g. trainings, supervisory board)
 • Hosting, supervision and mentoring for the ESR
 • Facilitate researcher exchange within the network
 • Support the scientific and economic exploitation of the results

Contact Dr Markus Helfert on markus.helfert@dcu.ie

Dublin City University

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: 2017 Mobility for Growth
Evaluation Scheme: Two stage (first stage)
Closure Date: 26/01/2017

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

The new Distributed Electric Propulsion – DEP uses a revolutionary design, generating lift within a relatively small body by employing a unique combination of lifting surfaces. This is primarily because it allows the creation of an extremely compact aerial vehicle which has Vertical Takeoff and Landing capabilities and high lifting efficiencies. DEP as a rotorless drag-reducing propulsion system can be deployed in a versatile hover-capable flying aircraft to lift heavy loads efficiently. Scalable with a combination of stable overlapping flight roles and modes from horizontal take-off through assisted low speed and stationary hover through to high speed winged flight and back. DEP mainly employs a multiple ducted fan arrangement and new ducted fan configuration creating a very efficient air distribution

This innovative DEP concept allows building some aircraft configurations that are also news. As a pilotless drone or replacement for ageing S/VTOL airframes, this multi-role propulsion system and application provides enhanced operational versatility, stability, scalability, handling, fuel-efficiency, payload capacity, performance, reduced noise and increased safety potential. Other benefits are simplified mechanical construction over helicopter with multiple-redundant array of engines with independent throttling for directional thrust, feathering on failure and controlled vertical cushion decay to produce a soft landing. Blade-shedding will not cause catastrophic power-loss from multi-engined array

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

R&D, design, simulation and testing in aerospace field; Aircraft/rotorcraft industry; Aircraft egineering; Aircraft marketing; H2020 proposal design/ dissemination of  results; Innovative incubation.

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Phase 1 – Initial Concept Evaluation and Feasibility Assessment
Phase 2 – Detail Design, Simulation & Analysis
Phase 3 – Procurement, Build & Testing prototype
Phase 4 – Marketing Study for Further Development
Phase 5 – Dissemination of the Project Results

Type of partner(s) sought:

Aircraft / rotorcraft / UAS manufacturers,  R&D  centres aircraft / rotorcraft; Design / testing centres aircraft / rotorcraf,  Universities; Government or local agency; Aircraft marketing company; Innovation incubator.

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Organisation: Powertrain Technologies
Department: Engineering
Type of Organisation: Consultancy
Country: Romania

Ta wiadomość jest ważna do 2017-01-26

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: H2020-ICT-2017
Type of Action: Innovation Actions
Evaluation Scheme: One Stage
Closure Date: 8/11/2016

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

The aim of the project is to develop a online application for users from the European Union and the CIS on the questions of renewable energy. The project is based on the possibilities of Google Classroom, where in the form of Big Data gather all the available training courses, scientific publications and articles, studies and other materials on this topic.

The user receives a response to its request, and also set of courses in the relevant subject and other materials for further development. Selection of materials is carried out by means of the application.

By optimizing the search process, transfer and analysis of information we want to create an accessible platform for raising awareness and interest in clean energy. The platform is designed for the use of tablets and mobile devices and optimized for them.

Platform integrated into social networks such as Facebook, Linked In, Twitter, in addition to finding and communicating with „like-minded people” – people with similar queries ensures the availability of the received information. In addition, the user can contact the team of working online in these networks specialists and get a personal answer to question that will allow to personalize the user’s query and to generate the most accurate answer.

The platform presents the work of experts from all world, research from various Universities, the materials of the European specialized media and other representatives of the content industry, covering news in the field of renewable energy. This will expand opportunities for cooperation of leading representatives of science, business and media in the renewable energy sector in Europe and beyond; increase the effectiveness of their work and, thanks to the interactive capabilities of the platform will be the basis for interdisciplinary communication and interaction of representatives of the content industry in clean energy.

Our project will make available online lectures, live broadcasts from the construction, to listen to the recordings and to present various meetings of European and partner countries. This will make the team of specialists, translating materials into other languages, add subtitles to video materials. This practice will allow users to be informed of the latest events will further enhance their awareness and will work with those for whom unacceptable printed information. similar result of implementing the integration of our application in environments such as Periscope and Youtube.

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

experts in WEB modeling

experts in online application`s developing

the experts of thematic content

marketing experts

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Design and implementation of the software product
Advertising platform`s promotion
Software optimization
Filling platform by the content
The implementation of expert functions

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
No
PROPOSER INFORMATION
Organisation: „Medium”
Department: Engineer-programmer’s
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Belarus
PROJECT OVERVIEW
PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

HORIZON 2020 Health, demographic change and well-being

SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification

(RIA) 40.0     04 Oct 2016 (First stage) 11 Apr 2017 (Second stage)

Specific Challenge: Despite the major advances in understanding disease in the post-genomic era, still a majority of all drugs are effective in only a limited number of patients. From a clinical perspective, implementing knowledge-based decisions on what therapeutics to use for which patients and, if relevant, in which combinations, are extremely challenging. The aspiration to provide more effective therapeutic interventions tailored to the individual or groups of individuals with common molecular phenotypes remains unfulfilled because of the variable response of individuals to such interventions.

The proposed project will research and deliver new methods for disease-mechanism based patient stratification to address the needs for stratified or personalized therapeutic interventions. The proposals will develop new methods and implement them by integrated software system that will provide solutions to analyze multidimensional and longitudinal data from multiple sources, using areas like pharmacogenomics, systems biomedicine, big data analysis and computational modeling.

The new methods will support the development of improved targeted therapies, optimizing the intervention to individual patients, thus facilitating achievement of a greater success in treating or curing the patients.

The system and the process that will demonstrate new concepts of stratification will be validated in pre-clinical and clinical studies in 3 different locations, taking into account sex and gender differences. The system will be focused on addressing 3 complex diseases having high prevalence and possibly will also have high economic impact.

In the case of success system can in future be gradually improved by SMEs participated in the project by future developments to address main complex diseases.

The system design and implementation will comply with the regulatory aspects needed for clinical practice. The companies and SMEs participated in the system development will benefit from detailed plans for commercialization opportunities.

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

Hospital/University/company 

1. Expirienced in coordination and management of concortium

2. Expert in proposal writing

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Partner need to lead one WP and participate at least in two others

WP1 Management

WP2 Dissemination and communication.

WP4 Research and data collection.

Developing access to existed and establishing new medical data bases

WP3 Research the analysis methods and Modeling.

The medical data analysis methods and computational modeling.

WP4 System integration and software implementation.

WP5 Validation in pre-clinical and clinical studies.

WP6 System and methods demonstration. Demonstration to end users in 3 case studies.

WP7 Future research recommendations. The exploitation plan.

Type of partner(s) sought:

The consortium include:

1. Hospital/University experts in patient stratification aims at grouping patients into disease sub-groups, where the specific pathological processes involved are better defined (clinical/molecular phenotypes).

2. University/SME Developers of targeted therapies, optimizing the intervention to individual patients, achieving greater success in treating or curing the patient.

3. Hospital/University Researchers for disease-mechanism based patient stratification to address the needs for stratified or personalized therapeutic interventions.

4. University/Research Centers involving experts in pharmacogenomics or systems biomedicine approaches relevant for the objective above.

5. University/SME researchers experienced in the medical data analysis and computational modeling.

6. Hospitals or Clinique to be responsible for the new concepts validation in pre-clinical and clinical studies.

7. Patients associations connected to complex diseases having high prevalence.

8. Experts in the regulatory aspects of clinical practice and commercialization opportunities.

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Organisation: GARD Ltd
Department: R&D
Type of Organisation: Industry – SME
Country: Israel
PROJECT OVERVIEW
PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

Flying drones promise to replace many civilian services currently requiring humans by means of robots performing product delivery, agricultural monitoring, inspections and maintenance, damage assessments. For this vision to be concretized, drones need to be safe, reliable, available on demand and most importantly fully automatic. This revolution is facing three challenges:

1. the design of services that are possible to be executed within the regulations;

2. the development of landing stations that the drones can exploit as docking point to recharge their batteries;

3. the development of a master-control software that deals with coordination and optimization of the flights and operations of the drones performing the service.

The „Persistent Imaging with Robotized Drones” project (PIRD) is addressing the key technical challenges that all drone automation companies are facing today and that, if solved, will open the drone services market to existing and new industries. PIRD innovation will solve these challenges by the use of a platform managing transparently operations with small multi-copters and a network of landing/recharge stations. The PIRD system controls navigation, information feeds from the drones, and the operation strategy in a fault tolerant and law-abiding way. The software is able to program the flight plan best for each individual drone taking into account dynamically its role in the overall mission.  The hardware ensures a permanent operation of the drones despite the limited autonomy and range of drones. The development of this innovation will allow for the first time to coordinate and manage in a fully automated way fleets of drones.

By integrating together the evolution of the prototypes developed during phase 1 of the SME instrument, the consortium intends to commercialize, in the short term, a modular platform that in the future can be deployed beyond industry 4.0 applications, especially in urban settings. This platform should provide an extremely flexible array of solutions that, thanks to the coordinated management of many available drones, can run either continuously (24/7), only at specific hours, or to be activated if triggered by specific events, such as alarms or natural events. The operators in the control room upgraded by the PIRD system will effectively have „eyes in the sky”, which will offer new real-time useful information, in a fully automatic way, with none or very little human supervision required.

The final business goal at the end of the SME instrument phase 2 is to tackle the global scene using these early achievements as a springboard for market penetration and to extend the viability of multiple innovative technological solutions to other potential fields of applications, such as

the safeguard of the national heritage (inspection of monuments or archaeological sites, extended photographic campaigns, etc.), the intervention in post-disaster scenarios (accidents, fires, earthquakes, landslides, etc.), the protection of the environment, and so on – contexts that could raise the interest of major institutional partners.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

European SMEs (non-Italian) which implements projects on drones or provides services through drones.

The key sector within which the company operates has to be one of the following:

– protection of the environment

– hydrogeological/geophysical instability (e.g. volcanology)

– safety in industries (oil&gas, power plants..)

– intervention in post-disaster scenarios (accidents, fires, earthquakes, landslides, etc.)

– videosecurity of large industrial complexes

– data analytics of aerial imaging

– machinery or infrastructure inspection specialists (e.g. aircraft inspections)

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Within the PIRD project, the SME sought has the task to identifying the customers needs and to experience the multidrones service within the specific sector in which it operates.

Type of partner(s) sought:

European SMEs (non-Italian) which implements projects on drones or provides services through drones.

In answering this partners search the company shall specify:

1. the key sector in which it operates

2. the turnover achieved through its project/service with drones

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
No
PROPOSER INFORMATION
Organisation: Democenter-Sipe Foundation
Department: Democenter-Sipe Foundation
Type of Organisation: Others
Country: Italy

Ta wiadomość jest ważna do 2017-05-03