PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało o otwarciu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. W konkursie nie obowiązują ograniczenia tematyczne – projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.  NCBR przeznacza na realizację konkursu 750 tys. euro.

Wnioski można składać do 2 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie NCBR.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:

 • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
 • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna);
 • ekologia i ochrona środowiska;
 • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
 • nowe materiały;
 • nauki humanistyczne i społeczne;
 • technologie obronne.

Termin nadsyłania wniosków upływa 24 kwietnia 2017 r.

Więcej na stronie MNiSW.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów. Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty w zakresie przygotowania wniosków projektowych do H2020, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Specjalista ds. komunikacji i promocji

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Wsparcie realizacji przygotowania portali dedykowanych programom ramowym UE;
 • Redagowanie polskiej i angielskiej strony internetowej dedykowanej programom ramowym UE;
 • Przygotowywanie komunikatów do kanałów informacyjnych KPK;
 • Kontakty z mediami;
 • Organizacje śniadań prasowych i konferencji prasowych;
 • Prowadzenie kampanii komunikacyjnych w mediach społecznościowych;
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych;
 • Udział w dedykowanych krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach;
 • Analizę publikacji specjalistycznych oraz źródeł otwartych;
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz komunikacji i upowszechniania informacji na temat programów ramowych UE;
 • Organizację i promocję webinariów poświęconych zagadnieniom związanym z programami ramowymi UE;
 • Wsparcie komunikacji w projektach europejskich;
 • Współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie przygotowania materiałów graficznych i materiałów promocyjnych.

 Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo, polonistyka, anglistyka, lingwistyka stosowana, komunikacja społeczna;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Dobra znajomość zasad redagowania i administrowania stronami internetowymi;
 • Umiejętność szybkiego redagowania treści w języku polskim i angielskim;
 • Znajomość wykorzystania mediów społecznościowych komunikacji;
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia;
 • Dbanie o jakość i terminowość realizacji powierzonych obowiązków;
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej;
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

Aplikację należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 14 lutego 2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Kinga Stanisławska, partnerka zarządzająca w Experior Venture Fund, weszła w skład powołanej przez Komisję Europejską Grupy Wysokiego Szczebla. Grupa będzie doradzać Komisji, w jaki sposób wspierać przełomowe innowacje, tworzone w ramach programu Horyzont 2020 oraz te wypracowane w przyszłych programach badawczych.

Spośród 469 kandydatów z całej Europy wybrano 15 najlepszych specjalistów, którzy będą opracowywać rekomendacje dla Europejskiej Rady Innowacji, która, na wzór Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów.

Więcej w komunikacje Komisji Europejskiej.

 

Znamy wstępne wyniki pierwszego w tym roku konkursu do II Fazy Instrumentu MŚP. Do 18 stycznia 2017 r. Komisja Europejska otrzymała 1534 wnioski z 37 krajów. Najbardziej aktywni byli przedsiębiorcy z Hiszpanii, którzy złożyli 257 wniosków. Na drugim miejscu znalazły się włoskie MŚP, które złożyły 224 wnioski, a na trzecim uplasowały się brytyjskie firmy z 144 wnioskami. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa złożyły 25 wniosków.

Najpopularniejszym obszarem tradycyjnie już okazały się technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). w tym obszarze złożono 320 propozycji. 237 złożonych wniosków dotyczy zagadnień ochrony zdrowia w biotechnologii – 237 złożonych wniosków. Popularne okazały się także tematy w obszarach: energia – 171 złożonych wniosków, transport – 155 wniosków, ekoinnowacje i surowce – 124 wnioski i 112 propozycji dotyczących rolnictwa i leśnictwa.

Przypominamy, że już 15 lutego upływa termin składania wniosków do I Fazy Instrumentu MŚP, a do 6 kwietnia można składać wnioski do II Fazy.

Więcej na stronie EASME.

submissions_countries_22.01

34 mln euro wynosi budżet międzynarodowego konkursu ogłoszonego przez sieć QuantERA 2017. O pieniądze na sfinansowanie projektów badawczych mogą się starać międzynarodowe zespoły prowadzące badania z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

QuantERA stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe oraz wspólną strategię finansowania badań w zakresie technologii kwantowych. Poprzez koordynację działań partnerów QuantERA zachęca środowisko naukowe do współpracy międzynarodowej i działa na rzecz wzmocnienia konkurencyjności badań europejskich na arenie światowej.

Nabór skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals) potrwa do 15 marca 2017 r.

Źródło: serwis Nauka w Polsce.

Już 42 polskie instytucje otrzymały prawo posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. Do elitarnego grona polskich jednostek badawczych, mogących pochwalić tym wyróżnieniem, dołączyły:

Gratulujemy!

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Wyróżnienie HR Excellence in Research dotychczas otrzymały następujące instytucje z Polski:

 • Politechnika Śląska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 • Morski Instytut Rybacki – PIB
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet SWPS
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista instytucji europejskich, które otrzymały logo HR: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions

 

Politechnika Śląska jest kolejną polską uczelnią, która uzyskała europejskie logo Human Resources Excellence in Research. W sumie to wyróżnienie otrzymało już 37 instytucji z Polski.

Gratulujemy!

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Wyróżnienie HR Excellence in Research dotychczas otrzymały następujące instytucje z Polski:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 • Morski Instytut Rybacki – PIB
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet SWPS
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista instytucji europejskich, które otrzymały logo HR: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions

Komisja Europejska kolejny raz organizuje spotkanie Horizon 2020 Coordinators’ Day. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla koordynatorów wniosków. Celem tego spotkania jest zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących aspektów prawnych, procesów biznesowych i narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przygotowania poprawek i raportów.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli 14 lutego 2017 r. w  godzinach od 8.30 do 17.00.

Rejestracja na spotkanie jest już otwarta i potrwa do 9 lutego. Organizatorzy zapewniają możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu on-line.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) (przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN) realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE. Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzon t2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK w obszarach „Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka” oraz „Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP oraz Dostęp do finansowania ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs);
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
  • analizę publikacji;
 • Organizacja konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych;
 • Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów;
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych;
 • Prowadzenie działalności mentoringowej i konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów;
 • Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych;
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie,ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość, finanse i bankowość, inne pokrewne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia;
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej;
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • Ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Współpracę z Komisją Europejską.

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 20 stycznia 2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Ósma edycja konferencji „Successful R&I in Europe” będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Odbędzie się 2 i 3 marca 2017 r. w Düsseldorfie. Wydarzenie organizują: Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Podczas konferencji, na głównych sesjach, zostaną zaprezentowane dobre praktyki – projekty, już zakończone, jak również te, których autorzy poszukują partnerów do konsorcjów. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów. Sesje tematyczne koncentrować się będą wokół siedmiu głównych dziedzin: teleinformatyki, energii, nanotechnologii/materiałów, zrównoważonej gospodarki, nauk o życiu, transportu oraz SME Instrument.

Badacze, którzy zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w marcu w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się uczeni z Niemiec, Polski, Holandii, Belgii, Finlandii, Francji oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 8 lutego. Zainteresowani prezentacją swojego projektu podczas warsztatów tematycznych mogą zarejestrować udział w tzw. Call for Presentations.

Poprzednia edycja konferencji zgromadziła 360 uczestników.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest kolejną polską uczelnią, która uzyskała europejskie logo Human Resources Excellence in Research. W sumie 36 instytucji z Polski otrzymało już to wyróżnienie, w tym 9 szkół wyższych.

Gratulujemy!

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Wyróżnienie HR Excellence in Research dotychczas otrzymały następujące instytucje z Polski:

 • Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 • Morski Instytut Rybacki – PIB
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet SWPS
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista instytucji europejskich, które otrzymały logo HR: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions

 

Od tego roku obowiązują nowe zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research. Celem zmian jest zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzenia porównywalnych w całej Europie standardów.

Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Więcej na stronie EURAXESS Polska.

Ruszyła XII edycja konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Nabór wniosków o stypendia potrwa do 31 marca 2017 roku. Ze względów technicznych system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z zasadami konkursu młody naukowiec to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która ubiegając się o stypendium ma nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich czterech lat przed zgłoszeniem wniosku. Oceniany będzie jego dorobek naukowy, obejmujący w szczególności: publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, zgłoszenia patentowe czy uzyskane już patenty.

Źródło: serwis Nauka w Polsce, MNiSW.

 

Już 34 polskie instytucje otrzymały prawo posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. Do grona wyróżnionych dołączyły:

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Wyróżnienie HR Excellence in Research dotychczas otrzymały następujące instytucje z Polski:

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet SWPS
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista polskich instytucji, które otrzymały logo HR dostępna jest w serwisie EURAXESS.

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN jest kolejną polską instytucją, która uzyskała europejskie logo Human Resources Excellence in Research. Do tej pory to wyróżnienie otrzymało 31 instytucji z Polski.

Gratulujemy!

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Wyróżnienie HR Excellence in Research dotychczas otrzymały następujące instytucje z Polski:

 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet SWPS
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista instytucji europejskich, które otrzymały logo HR: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions

 

W budżecie wszystkich ministerstw na 2017 r. przewidziano łącznie 8,4 mld zł na naukę i blisko 16 mld zł na szkolnictwo wyższe – podsumowała wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska. Zaznaczyła, że są to kwoty wyższe niż w roku 2016.

Pieniądze na naukę przewidziane są nie tylko w budżecie resortu nauki – tam zarezerwowanych jest 7,41 mld zł ale również np. w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej (700 mln zł), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (80 mln zł), Ministerstwa Środowiska (30 mln zł) i Ministerstwa Rozwoju (30 mln zł).

Więcej w serwisie Nauka w Polsce.

9 polskich firm uzyskało granty z Komisji Europejskiej na realizację projektów w ramach 1 Fazy w Instrumencie MŚP.

Wysoko wśród polskich projektów został oceniony projekt firmy SOLACE Sp z o. o., który konsultowali eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Projekt zatytułowany: „System dostarczania podstawowego, zrównoważonego energetycznie domu/schronienia dla „Europejczyków w potrzebie” – gospodarcze stymulowanie regionów biedy” znalazł się na drugim miejscu w rankingu UE w obszarze energii.

Projekt zakłada opracowanie systemu budynków, które w skali mikro, dzięki innowacyjnej budowie, generują dochód dla właścicieli, w skali makro stymulują lokalną gospodarkę najuboższych regionów europejskich. Umożliwi to niezamożnym Europejczykom posiadania własnego domu. Dom Solace charakteryzuje wysoka jakość materiałów, mała emisja dwutlenku węgla oraz samowystarczalność energetyczna.

Wśród polskich laureatów znaleźli się także:

 • Nestmedic Sp. z o.o. – 2 miejsce w ranking UE w obszarze innowacji przełomowych
 • Infermedica Sp. z o.o. -3 miejsce w ranking UE w obszarze ICT w zdrowiu
 • KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII – 5 miejsce w ranking UE w obszarze ICT w zdrowiu
 • PIXEL Sp.z  o.o.
 • Tadeusz Nowak – CYBERBAJT
 • PROXIGROUP
 • Tail Sp. z o.o.
 • Prodromus Sp. z o.o.

Dofinansowanie w ramach 1 Fazy w Instrumencie MŚP otrzyma 176 projektów, w które zaangażowanych jest 184 małe i średnie przedsiębiorstwa z 28 krajów Europy. Na realizację innowacyjnych projektów przeznaczono prawie 9 milionów euro.

Każda z firm uzyskała grant w wysokości 50 tysięcy euro na sfinansowanie studium wykonalności dla nowych przełomowych produktów rynkowych. Każda z nich może także skorzystać z bezpłatnego wsparcia biznesowego.

Hiszpańskie firmy uzyskały największą liczbę grantów – 52 projekty, następnie miejsce zajmują firmy włoskie – 24 projekty oraz  angielskie- 13 projektów. Polska znalazła się na 5 miejscu.

Najpopularniejszym obszarem okazał się Transport – aż 29 projektów dostało dofinansowanie. 26 projektów wybrano z obszaru ICT i 21 ze Zdrowia.

Więcej na stronie EASME.

ph1_nov_countries

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego uzyskał europejskie logo Human Resources Excellence in Research. To 31 instytucja z Polski z tym wyróżnieniem.

Gratulujemy!

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji o logo HR https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Wyróżnienie HR Excellence in Research dotychczas otrzymały następujące instytucje z Polski:

 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Oceanologii PAN
 • Uniwersytet SWPS
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z logo HR
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Pełna lista instytucji europejskich, które otrzymały logo HR: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions

16 grudnia 2016 r. szwajcarski parlament przyjął nowe prawo imigracyjne. Szwajcaria, która nie jest członkiem ani Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązała się przestrzegać unijnych zasad swobodnego przepływu osób.

Przyjęte przepisy oznaczają również, że od 1 stycznia 2017 r. Szwajcaria może w pełni uczestniczyć w programie badawczym Horyzont 2020, jako kraj stowarzyszony z programem. Szwajcarscy naukowcy mają możliwość pełnego udziału w europejskich projektach badawczych finansowanych przez Horyzont 2020. 

Więcej w komunikacie.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące okresowej oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint Undertakings) prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy, ale szczególnie cenne będą uwagi przedstawicieli świata nauki, przemysłu, przedsiębiorców, wynalazców i wszystkich organizacji i instytucji, które uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Celem konsultacji jest zebranie informacji i opinii na temat realizacji wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w ramach Horyzontu 2020 w latach 2014 – 2016.

Ankiety można wypełniać do 10 marca 2017 r.