Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

3Revolution: Reduce, Reuse, Recover – wizyta studyjna przemysłu i nauki

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska przyjęła pakiet rozwiązań, dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Mają one pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na silniejszą gospodarkę, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku.

Proponowane działania mają przyczynić się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu ich ponownego użycia. Obecnie kończą się prace legislacyjne dotyczące czterech ważnych dyrektyw w tym zakresie: tzw. ramowej dyrektywy odpadowej oraz dyrektyw o składowaniu i o odpadach opakowaniowych, o pojazdach wycofywanych z eksploatacji, o zużytych bateriach i o zużytym sprzęcie elektronicznym. Te rewolucyjne zmiany wymagać będą wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie redukcji zużywanych surowców oraz ponownego użycia produktów. Bardzo ważne jest zaprezentowanie partnerom zagranicznym oraz Komisji Europejskiej polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w obszarze GOZ.

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz Ambasadą RP w Brukseli organizują dwudniowy wyjazd studyjny pod hasłem „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”, dedykowany firmom i innym instytucjom, działającym w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ).

Wydarzenie jest objęte patronatami: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Partnerem strategicznym oraz sponsorem strategicznym wydarzenia jest KGHM Polska Miedź S.A.

Partnerami merytorycznymi są: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Biuro Promocji Nauki „PolSCA” PAN.

Głównym celem spotkania jest zwiększenie udziału polskich podmiotów, aktywnych w obszarze GOZ, w europejskim programie badań i innowacji Horyzont 2020 i kluczowych europejskich inicjatywach tematycznych. Ponadto wizyta studyjna jest wyjątkową okazją do zaprezentowania osiągnięć zagranicznym partnerom, Komisji Europejskiej oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. W wydarzeniu bierze udział ok. 100 osób, m.in. przedstawiciele firm, instytucji naukowych, Komisji Europejskiej.

Organizatorom zależy, aby spotkanie przyczyniło się do podniesienia świadomości korzyści, jakie wynikają z włączania się w programy współpracy międzynarodowej oraz w proces podejmowania kluczowych decyzji na poziomie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem roli grup eksperckich, europejskich partnerstw publiczno-prywatnych i ciał doradczych.

W ramach wydarzenia zostaną przedstawione założenia europejskiej polityki w zakresie badań
i innowacji w obszarze GOZ oraz możliwości, jakie stwarza program Horyzont 2020 dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć wspierających wdrożenie GOZ.

Integralną częścią spotkania jest sesja poświęcona zaprezentowaniu potencjału innowacyjnego polskich firm i jednostek badawczych, osiągnięć i ciekawych propozycji projektowych w obszarze GOZ oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami europejskich instytucji i projektów B+R.

Wizyta studyjna 3Revolution: Reduce, Reuse, Recover to piąta z serii wizyt studyjnych, organizowanych w Brukseli przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Ich wspólnym celem jest zwiększenie szans na uczestnictwo polskich firm w europejskich inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Poprzednie wydarzenia dotyczyły sektorów: energetycznego, chemicznego, sektora ICT w temacie Big Data oraz sektora biogospodarki.

W dniu 17 kwietnia w Brukseli odbywał się Dzień Informacyjny Bio-based Industries Joint Undertaking. Połączenie tych dwóch wydarzeń stworzyło dla uczestników wizyty studyjnej dodatkowe możliwości udziału w ważnym wydarzeniu europejskim oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

Agenda

Katalog uczestniczących instytucji

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.