Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Specjalista ds. komunikacji i promocji

 • Opublikowano: 24 stycznia 2017
 • Autor: redakcja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów. Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty w zakresie przygotowania wniosków projektowych do H2020, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Specjalista ds. komunikacji i promocji

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Wsparcie realizacji przygotowania portali dedykowanych programom ramowym UE;
 • Redagowanie polskiej i angielskiej strony internetowej dedykowanej programom ramowym UE;
 • Przygotowywanie komunikatów do kanałów informacyjnych KPK;
 • Kontakty z mediami;
 • Organizacje śniadań prasowych i konferencji prasowych;
 • Prowadzenie kampanii komunikacyjnych w mediach społecznościowych;
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych;
 • Udział w dedykowanych krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach;
 • Analizę publikacji specjalistycznych oraz źródeł otwartych;
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz komunikacji i upowszechniania informacji na temat programów ramowych UE;
 • Organizację i promocję webinariów poświęconych zagadnieniom związanym z programami ramowymi UE;
 • Wsparcie komunikacji w projektach europejskich;
 • Współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie przygotowania materiałów graficznych i materiałów promocyjnych.

 Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo, polonistyka, anglistyka, lingwistyka stosowana, komunikacja społeczna;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Dobra znajomość zasad redagowania i administrowania stronami internetowymi;
 • Umiejętność szybkiego redagowania treści w języku polskim i angielskim;
 • Znajomość wykorzystania mediów społecznościowych komunikacji;
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia;
 • Dbanie o jakość i terminowość realizacji powierzonych obowiązków;
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej;
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

Aplikację należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 14 lutego 2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.